Dačický zpravodaj

Víte, co je potravinová banka? Znáte nebo dokážete odvodit hlavní obrysy jejího fungování? Slyšeli jste už někdy o tzv. Národní sbírce potravin? Nepochybuji. Už jste ale asi detailněji nepátrali po historii tohoto modelu distribuce jídla od dárců k potřebným lidem… Podrobně nestudovali jejich možnosti, potřeby, starosti… A pravděpodobně ani neslyšeli o projektu 365 dní pro potravinové banky. Jsme na tom podobně, i když od chvíle, kdy jsem nad touto iniciativou převzal záštitu, se s láskou a respektem mohu určitě zařadit mezi poučené laiky.

Hlavním cílem dnešních potravinových bank je omezovat plýtvání potravinami a zajišťovat jejich efektivní využití, především prostřednictvím jejich distribuce potřebným. První potravinová banka vznikla v roce 1967 v USA, ve Phoenixu v Arizoně. V Severní Americe a Austrálii potravinové banky nefungují jako přímý dodavatel potravin a dalšího zboží potřebným, ale jako skladiště, odkud roztříděné a překontrolované po stránce kvality putuje zboží ke konkrétním menším neziskovým komunitám a vládním agenturám k přímé distribuci mezi potřebné. V ostatních částech světa, kde banky fungují, jde o model přímé linie, založené na okamžité a přímé dodávce chudým. V Evropě vznikla první potravinová banka v roce 1984 ve Francii, v roce 1989 v Itálii a prudký nárůst způsobila globální inflace cen potravin na konci roku 2006 a následně krize v letech 2007 a 2008. U nás v roce 1992 vznikla Společnost pro rozvoj potravinových bank, založená lidmi okolo zakladatelů organizace Naděje, a o dva roky později již fungovala Česká federace potravinových bank. Ta v roce 2005 požádala o přijetí do Evropské federace potravinových bank a dlouhodobě ve spolupráci s dalšími pořádají na celorepublikové úrovni každoroční sbírku potravin, od roku 2019 dokonce s jarním a podzimním termínem. Výtěžkem jsou pokaždé stovky tun potravin a dalšího zboží, které jsou následně distribuovány do potravinových bank po celé ČR.

Zmiňoval jsem možnosti, potřeby a starosti této části neziskového sektoru. Každého na prvním místě napadnou finance… Finance opravdu obvykle bývají TOP problémem, zde je ale intenzivnější potřeba prosadit takové systémové a legislativní změny, které jednak omezí plýtvání potravinami a zároveň zlepší fungování potravinových bank. Potenciál českých potravinových bank dosud není využíván naplno a dostatečně není zajištěna ani jejich udržitelnost. Ročně potravinové banky rozdistribuují okolo 10 000 tun zboží, odhadovaný potenciál je ale výrazně vyšší a projít by jejich „rukama“ mohlo až 25 000 tun. V čem je tedy problém? Není dostatek potravin a dalšího vhodného zboží? Vypadá to, že v tom ten zásadní problém nebude. Věci znalí zdůrazňují potřebu systémových a legislativních změn. A právě za tímto účelem vznikl pilotní projekt „365 dní pro potravinové banky“, na kterém se podílí Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj, přepravní společnost Liftago a za další iniciátory a partnery jmenujme např. organizace jako Zachraň jídlo a Nesnězeno. Podařilo se tak sjednotit řadu důležitých iniciativ a jednotlivců a posunout problematiku potravinových bank o další krok dál k cíli skutečně efektivního a stabilního fungování. Všechny zúčastněné organizace se shodují na potřebě systémových změn. Proto budou pod značkou zmiňovaného projektu usilovat o vytvoření takového legislativního rámce, který sníží bariéry pro zapojení se do spolupráce s potravinovou bankou jak na straně dárce, tak na straně příjemce (např. odpuštění DPH těm, kteří darují vařené jídlo, což dnes není možné pro všechny), vyhledávat a podporovat další vhodné spolupracující společnosti a organizace, pracovat na návrhu udržitelného financování celého systému dárce-potravinová banka-příjemce, tzn. na konkrétních změnách legislativy, a v neposlední řadě zavádět inovativní formy logistiky a souvisejících služeb s cílem zefektivnit sběr nevyužitých potravin a umožnit distribuci potravinových balíčků příjemcům z řad sociálně znevýhodněných skupin.

A jaký je princip projektu 365 dní pro potravinové banky? Velmi zjednodušeně jde o definování sady žádoucích legislativních změn pro snížení plýtvání potravinami a jejich uvedení do života… Potravinová banka Praha a Středočeský kraj má ve své databázi zhruba 2500 lidí, kteří mohou na základě doporučení úřadu práce nebo sociálního odboru jednou týdně získat potravinovou pomoc. Ale… Někteří z nich mají velmi omezené nebo zcela nereálné možnosti si tuto pomoc vyzvednout v centrále ve Zdibech, což se týká především matek samoživitelek a seniorů. Pilotním projektem iniciativy je novinka, že právě těm, tedy asi stovce lidí, doveze čtyřikrát měsíčně domů zdarma balík s potravinami vůz přepravní společnosti Liftago, jejichž systém dokáže podle algoritmu seřadit zastávky s balíčky tak, aby řidič jel co nejefektivněji a co nejkratší dobu. S touto částí projektu pravděpodobně osobně nijak výrazně nepomohu, ale svou roli vidím v pomoci s prosazením potřebných legislativních změn, díky kterým bude pomoc napříč celým systémem dostupnější, pružnější, co nejméně problémová a zbytečně zatěžující. Jako smysluplné vidím např. ono zmiňované odpuštění DPH u těch, kteří darují uvařené jídlo. Dnes se toto osvobození na restaurace a jídelny vztahuje pouze tehdy, pokud jídlo už nemohou prodat, tzn. po provozní době. Mají-li tedy otevřeno celý den, je předpoklad, že pokrmy mohou prodávat dál. A najdou se i další dílčí oblasti vhodné k řešení.

V ČR funguje 15 potravinových bank a v loňském roce jimi prošlo směrem k 200 tisícům potřebným lidem 9340 tun zboží. To jsou přesně ta čísla, které mne vedla k rozhodnutí kývnout na nabídku spolupráce. Mám respekt k práci těch, kteří potravinovým bankám věnují svou energii a čas. Jsem rád za takto cílenou a potřebnou pomoc našim lidem, kteří se ocitli ve složité životní situaci a darované jídlo, třeba finance tímto pro ně ušetřené mohou využít na další potřebné životní položky. A budu velmi rád, pokud se díky pilotnímu projektu ve spolupráci s Potravinovou bankou Praha a Středočeský kraj ukáže jeho efekt a budeme se podle stejného principu moci posunout i do dalších regionů republiky.

Vše dobré a díky za jejich práci pro naše potřebné občany!