Zdroj: Ozvěny Dačicka

Solidární jsme a můžeme mezi sebou být v každé oblasti lidského konání. Život bez solidarity sám o sobě sice asi možný je, ale s ní je mnohem příjemnější a radostnější. Dobrý pocit z dobrého skutku. Je to i principem fungování Nadačního fondu nemocnice Dačice, který od roku 2000 shromažďuje finanční prostředky pro zakoupení, leasing nebo servis zdravotnických přístrojů, techniky, či jiného vybavení. Také díky tomu se daří v dačické nemocnici zvyšovat kvalitu poskytované péče

Osobně jsem velmi rád, že každý z 28 zakládajících subjektů, kterými jsou města a obce, každoročně přispívá ze svého rozpočtu na transparentní účet nadačního fondu a spolu s individuálními dárci se jim všem daří rok od roku naplnit celkovou darovanou částku. Od zřízení fondu jsme se tím dostali z úrovně desetitisícových darů na statisícové částky. Například v roce 2022 nadační fond přispěl nemocnici 300 000 Kč na nákup jedné čističky vzduchu k likvidaci škodlivých látek, jednoho kusu elektrického varného kotle pro zajištění celodenní stravy pro pacienty oddělení LDN, kladkovou věž pro silový trénink pooperačních a poúrazových stavů končetin a na výměnu lampy RTG přístroje. Pro nemocnici je to výrazná finanční podpora, pro pacienty pomoc v rámci zvyšování kvality poskytované péče.

Také pro letošní rok má Nadační fond Nemocnice Dačice již svůj „finanční záměr“. Ve spolupráci s vedením nemocnice bylo rozhodnuto, že vybraný příspěvek využijí pro nákup jednoho kusu sprchového lůžka pro imobilní pacienty a motodlahy pro rehabilitaci kolenních a kyčelních kloubů. Na květnovém zasedání správní rady Nadačního fondu Nemocnice Dačice, jehož mám tu čest být dlouholetým předsedou, bylo mj. projednáno a odsouhlaseno doporučení o aktuální výši příspěvku obcí do fondu, který pro rok 2023 činí 7 Kč na obyvatele. A jako zastupitel města Dačice pak mohu s radostí konstatovat a děkuji, že zastupitelstvo v polovině června odsouhlasilo poskytnutí finančního daru ve výši 49 924 Kč.

Pouhých sedm korun českých na jednoho obyvatele a jaký užitek udělá v násobku počtu obyvatel členů nadačního fondu. Velký dík patří všem samosprávám zakladatelských obcí a měst, stejně jako všem individuálním dárcům, všichni ruku v ruce přispívají na skutečně dobrou věc. Konkrétní pomoc, ze které má užitek každý, kdo potřebuje službu nemocnice využít.

Ještě jednou velké poděkování všem a přeji krásné a klidné léto.

(Zaujal vás tento text, máte k němu nějaké nápady nebo připomínky? Napište mi na bartosekj@psp.cz)

.