Dačický zpravodaj

Správní rada Nadačního fondu Nemocnice Dačice na schůzi 29. května jednoznačně odsouhlasila finanční podporu Nemocnici Dačice částkou 200 tisíc korun. Za tu Nemocnice nakoupí sprchové lůžko na hygienu nepohyblivých pacientů a motodlahu pro rehabilitaci kolenních a kyčelních kloubů, o které požádala. V loňském roce nadační fond poskytl z vybraných peněz Nemocnici Dačice celkem 300 tisíc korun na koupi čističky vzduchu, varného kotle pro zajištění celodenní stravy pro pacienty LDN, kladkovou věž pro silový trénink pooperačních a poúrazových končetin a na opravu rentgenového přístroje.

Na schůzi správní rady nadačního fondu došlo také k jejím personálním změnám a sice Ing. Jan Koutný, který je v radě za obec Třebětice, a Jan Dvořák za obec Olší ukončili činnost. Nově je nahradili za obec Olší starostka Mgr. Lenka Brychtová a za Třebětice starosta Pavel Chalupa. Ten zároveň získal mandát na 3 roky. Mně byl ve správní radě prodloužen tříletý mandát a zároveň jsem byl zvolen jejím předsedou. Mgr. Jiřímu Doležalovi byl prodloužen tříletý mandát v dozorčí radě.

Další schůzka proběhne na podzim přímo v prostorách Nemocnice Dačice.

Rád bych zde připomněl něco z historie Nadačního fondu Nemocnice Dačice. Ten existuje od roku 2000 a první schůze za účasti zástupců měst a větších obcí se uskutečnila v říjnu 1999. Přítomní zástupci se shodli na podpoře Nemocnice Dačice a 30. března 2000 smlouvy o zřízení Nadačního fondu Nemocnice Dačice podepsalo celkem 28 měst a obcí z okresů Jindřichův Hradec, Jihlava, Třebíč a Znojmo. Ty všechny do fondu zasílají příspěvky a v současné době je to 7 korun na obyvatele za rok. Nadační fond byl zřízen za účelem zlepšování zdravotní péče poskytované pacientům Nemocnice Dačice.

Mezi podporovateli fondu svými jednorázovými dary jsou také fyzické osoby nebo podnikatelské subjekty. Hned v prvním roce působení pořídil fond z příspěvků členů ventilátor – přístroj k podpoře dýchání a 4 polohovací lůžka v hodnotě 522 060,- Kč a v průběhu let další potřebné přístroje pro zlepšení péče o pacienty.

A co mě, kromě profesionální péče lékařů a zdravotnického personálu v Nemocnici Dačice, potěšilo? V květnu letošního roku zahájila provoz nového bistra. Vznikly tu moderní prostory pro kantýnu a to při poslední modernizaci hlavního pavilonu. V patře je prodejna a můžete si tu i posedět a vybrat si z nabídky studených i teplých jídel.

Chtěl bych za Nadační fond Nemocnice Dačice moc poděkovat všem dárcům. Jejich pomoci pro nemocnici, která je nejmenší v kraji, si moc vážíme.

Jan Bartošek, místopředseda PSP ČR