Tiskové zprávy

Občané i organizace v České republice mají možnost zapojit se do udělování a propůjčování státních vyznamenání. Jmenovité návrhy mohou do 31. března 2023 předkládat Poslanecké sněmovně, která jednotlivé podněty posoudí a následně navrhne prezidentu republiky.

Podněty je možné zasílat prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách Podvýboru pro státní vyznamenání zde: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3821&kk=22. Vyplněný formulář prosíme následně zasílat na email tajemnice podvýboru kusakovak@psp.cz.
 
Podvýbor pro státní vyznamenání, jehož předsedou je místopředseda Poslanecké sněmovny a poslanec KDU-ČSL Jan Bartošek, má v současné době 13 členů. Jeho úkolem je posoudit a projednat všechny došlé návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. Vybrané návrhy budou postoupeny prostřednictvím organizačního výboru Poslanecké sněmovně, která jejich finální podobu předloží prezidentu republiky.

Státní vyznamenání České republiky je vyznamenání udělené státem podle zákona č. 157/1994 Sb. Propůjčením nebo udělením státních vyznamenání České republiky jednotlivcům oceňuje stát jejich vynikající občanské zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, výsledky vědecké či umělecké práce, sportovní výkony, úsilí o obranu vlasti, hrdinské a jiné výjimečné činy.

Státními vyznamenáními jsou řády a medaile. Řády jsou vyšší formou vyznamenání; propůjčují se občanům České republiky a udělují se těm, kteří nejsou občany České republiky. Medaile jsou nižší formou vyznamenání a pouze se udělují.

 Veřejnost může návrhy podávat na následující státní vyznamenání:

– Řád Bílého lva jako nejvyšší vyznamenání osob, které se zvlášť vynikajícím způsobem zasloužily o Českou republiku.

– Řád Tomáše Garrigua Masaryka jako vyznamenání osob, které se vynikajícím způsobem zasloužily o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv.

– Medaile Za hrdinství jako vyznamenání osob za hrdinství v boji a vyznamenání těch osob, které se s nasazením vlastního života zasloužily o záchranu lidského života nebo značných materiálních hodnot.

– Medaile Za zásluhy jako vyznamenání osob, které se zasloužily o stát nebo územní samosprávný celek.