Tiskové zprávy

Česká republika má s Izraelem tradičně velmi intenzivní a přátelské vztahy. Spojenectví je zakotveno i v programovém prohlášení vlády. Meziparlamentní skupina přátel ČR – Izrael proto žádá od ministerstva zahraničí (MZV ČR) vysvětlení, proč se Česká republika nepřipojila k 22 zemím, které odsoudily zprávu Rady OSN pro lidská práva namířenou vůči Izraeli.

„Izrael je náš dlouhodobý, strategický a klíčový spojenec a my si toho vážíme. Není možné toto naše spojenectví jakkoliv podkopávat, a to žádným způsobem. Například jako tomu bylo z pohledu naší meziparlamentní skupiny u hlasování, kdy se Česká republika nepřipojila k 22 zemím pod vedením USA. Státy odsoudily zaujatou zprávu Rady OSN pro lidská práva namířenou vůči Izraeli. Česká republika si stojí za tím, že Izrael je náš spojenec a naše spolupráce bude nadále pokračovat. Připomínám, že i Poslanecká sněmovna opakovaně deklarovala svým hlasováním a usnesením, že stát Izrael je náš klíčový partner,“ okomentoval dokument místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL), který je zároveň předsedou Meziparlamentní skupiny přátel ČR – Izrael.


Usnesení skupiny:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, nejvyšší zákonodárný sbor naší země, trvale zaměřuje svou zahraniční politiku na kontinuitu vynikajících česko-izraelských tradičně velmi přátelských vztahů, která je jedním z pilířů zahraniční orientace České republiky.
 
Na tomto pevném a trvalém základě budeme i nadále rozvíjet strategické partnerství s Izraelem, které je rovněž zakotveno v programovém prohlášení současné vlády České republiky z ledna 2022, a to se zvláštním zřetelem v oblasti bezpečnosti, vědy, výzkumu a inovací.

Historicky mimořádné vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Izraelem jsou natolik fundamentální hodnotou, že ji nemohou nijak omezit či dokonce ohrozit žádné případné parciální či temporálně úzce ohraničené jednotlivé deklaratorní či rádoby symbolické výchylky jak na domácí, tak na mezinárodní scéně.
 
Poslanci České a Slovenské republiky i nadále trvají na požadavku přesunu ambasád svých zemí z Tel Avivu do Jeruzaléma, což deklarovali na pražském setkání, které uspořádala Meziparlamentní skupina přátel ČR – Izrael u příležitosti 55. výročí sjednocení Jeruzaléma, 30. května 2022.
 
V tomto duchu bude naše usilovná práce na dalším rozvoji a prohlubování česko-izraelských vztahů na všech úrovních nadále pokračovat, včetně požadavků vůči vládě České republiky a dalším vnitrostátním a mezinárodním institucím, se stejnou intenzitou a v duchu mimořádného přátelství obou našich zemí a národů.
 
Proto budu jako předseda Meziparlamentní skupiny přátel ČR – Izrael žádat od Ministerstva zahraničí ČR vysvětlení, proč se Česká republika nepřipojila k 22 zemím pod vedením USA. Státy odsoudily zaujatou zprávu Rady OSN pro lidská práva namířenou vůči Izraeli. Skupinu proto svolám hned příští týden.

Ing. Jan Bartošek
místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
předseda Meziparlamentní skupiny přátel ČR – Izrael