Zdroj: Dačický zpravodaj

V polovině? Konečně za polovinou? Ve finálové rovince? Kdo ví… Jak dlouho už se o potřebě obchvatu Dačic mluví…? Upřímně? Dlouho! Je to ožehavé téma budící vášnivé diskuse, neshody, rozladění a často i silnou nevoli, související nejen s časovými prodlevami. Obchvat by ocenili všichni. Obyvatelé, chodci, řidiči, projíždějící městem, resp. budoucí město objíždějící, ale i historické centrum města, životní prostředí města a jeho okolí atd.

Na miskách vah jsou jednotlivé modelové varianty závislé na financích, stejně jako na majetkových vztazích k dotčené půdě versus emise, vibrace, hluk bezpečnost lidí, čas aj. Po všech těch letech jednání, vyjednávání, rozpočtování, modelového zapracovávání různých možností, tvorby návrhů etapizování, analyzování a kalkulování jednotlivých variant, včetně té „nulové“, tzn. bez obchvatu, realizace dílčích řešení, zastopkování města, přetížení současných dopravních tepen města, včetně křižovatek, každodenního vystavování chodců riziku ohrožení na bezpečnosti a zdraví jsme ve fázi – v roce 2030, nebo 2035 snad! Město velmi chce, radnice a zastupitelé se mnoho let snaží ze všech sil být kraji a projektu nápomocna, kraj s realizací investice v řádech set milionů také v územních a rozpočtových plánech počítá. Tak myšlenka obchvatu města jednou snad konečně dojde svého řešení. Všem jde o bezpečnost, klid, zdraví a spokojenost občanů.

Aktuálně nám městem prochází nejfrekventovanější dopravní tepna automobilové i nákladní dopravy, plná vytížených až přetížených, řízených i neřízených křižovatek. Rok s rokem se logicky zvyšuje automobilizace města i regionu, město aktivně pracuje na zvýšení své atraktivity pro místní mladé, ale i pro potenciální nové obyvatele a samozřejmě turisty, a komunikačně dopravní systém města potřebuje pořádnou změnu! Avizovanou, žádanou, obchvatovou, spojenou s parciálními úpravami. Jednotlivé etapy se postupně řeší a celý systém má mimo kýžený finální obchvat jako celek i nemálo dalších dílčích a méně finančně náročných možností s více než žádaným efektem. Možná se nám to nemusí zdát, ale věřte, že obchvat na kraji rozhodně neusnul. Řešíme jej celé ty roky průběžně se snahou zahrnout a respektovat postoje všech zainteresovaných. Stejně tak jako město Dačice, se kterým kraj v této záležitosti musí intenzivně spolupracovat. Projekt však od začátku provází nemálo „komplikací“, ale ve své podstatě tomu není jinak, než v případě jakékoli jiné takto velké investice zasahující do záležitostí nemalého množství rozličných subjektů.

Jak již bylo řečeno, jednou z hlavních myšlenek takto zásadní dopravní změny je zajištění bezpečnosti obyvatel města. Zdánlivě nesouvisejícím, přesto velmi nápomocným krokem směrem k tomuto cíli bylo vybudování a otevření dětského dopravního hřiště, které vzniklo za finanční podpory Jihočeského kraje (finanční příspěvek kraje 3 mil. Kč na výstavbu k investici města Dačice ve výši 7,8 mil. Kč). Hřiště, slavnostně otevřené koncem března, se nachází v areálu ZŠ Boženy Němcové a Gymnázia Dačice, tzn. v blízkosti sídliště a mateřské školky, a je určeno neorganizované veřejnosti jako bezpečný „trenažér“ dopravního chování a s ním souvisejících aktivit. Tato nemalá investice je důkazem, že bezpečnost obyvatel města a aktivní edukace na poli chování na veřejných dopravních komunikacích je pro radnici prioritou a stejně tak přistupuje i k dořešení obchvatu města, ke kterému, věřím, dojde v plánovaném období 2030 až 2035.