Jsem věřící člověk, jsem křesťan, jsem člen KDU-ČSL, měl bych tedy asi mít povědomí, co jsou křesťanské hodnoty, a měly by pro mne být životním světlem, krédem, mottem. S rukou na srdci věřím, že obojí splňuji. 

O to více mne u téhož srdce bolí, když spojení slov křesťanský a hodnoty ohýbají dle vlastní potřeby zástupci rozličných více či méně volných politických bloků, nebo stranických uskupení, ohánějících se svobodou a demokracií, ať již přímou, či nepřímou (kdyby mi někdo zasvěcený mj. mohl vysvětlit, jaký je rozdíl mezi přímou a nepřímou demokracií, budu velmi rád…). Křesťanské hodnoty mají pro křesťana široký obsah, jako celek rámovaný vírou, nadějí a láskou, kardinálními cnostmi podle Sv. Pavla, a zahrnující všechny sféry lidského života. Takovými křesťanskými hodnotami křesťan opravdu žije a spojuje je dále celoživotně s odpovědností, pravdomluvností, spoluprací, solidaritou, tolerancí, respektem, ochranou, péčí a celou řadou dalších pro-člověčích a pro-společenských vlastností. V životě běžném, pracovním, partnerském, přátelském, ale především pak v životě politickém, rozhodne-li se pro něj, pro službu státu, místní samosprávě, spoluobčanům atd.

Často jsme ale svědky toho, že křesťanských hodnot mají plná ústa, zejména v  rozhodujících předvolebních dobách, ti, kteří si je pouze populisticky vybrali jako lákavé téma a známé slovní spojení s vůní příslibů. Právě ti mediálně zneužívají jejich formu, tedy znění, a následně na to neodpustitelně deformují obsah podle svých naprosto nedemokratických přesvědčení. Definují-li vám pak titíž křesťanské hodnoty jako „odpovědnost k Bohu, odpovědnost k vlasti a odpovědnost k rodině“, jde podle mne o natolik nebezpečně pružnou definici, že s velmi ironickou nadsázkou může platit pro opravdového křesťana, stejně jako zastánce nejradikálnějšího z extrémistických nacionalistických hnutí… Protože jim přeci také jde o vlast a vlastní lid především, jen si prizmatem jejich smýšlení musíme také definovat tu vlast a ten lid.

Pro mne jsou tedy křesťanské hodnoty celoživotní závazek a hnací síla, ne jednorázový předvolební slogan, na který po stržení billboardů máme všichni v rámci zachování zdravého rozumu raději co nejrychleji zapomenout.

Volem proto, prosím, se zdravý rozumem skutečnou svobodu a demokracii a opravdové celoživotní křesťanské hodnoty!