Dačický zpravodaj 1/2022

Kapr, karas, okoun, cejn, bělice, pstruh… Typické úlovky českých rybářů. Typické osazenstvo českých řek, rybníků, rybníčků, tůní. Bohužel ale doba se mění, podmínky k životu (myšleno ryb) se mění. Jsem rybář a ryby a rybaření mě baví. Chodím si k vodě užít klid a přírodu, odpočinout si od hektiky každodenního života, zklidnit mysl a krevní tlak. K rybaření jsem přičuchnul v dětství a mým koníčkem zůstává doposud. Jako rybáře a člověka, který má rád přírodu, mě oslovil projekt ZOO Praha „Zachraň karase“, a jsem rád, že o podpoře a zapojení se velmi intenzivně uvažuje i radnice města Dačice.

Země je unikátní svou biologickou rozmanitostí. Není jednoznačná odpověď na otázku, kolik milionů živočišných a rostlinných druhů na Zemi žije. Při procházení informací na internetu to vypadá, že se neshodnou ani samotní odborníci a rozptyl v názorech se pohybuje v řádech mnoha milionů. Nejčastěji narazíte na číslo 8,7 mil., z nichž jedna čtvrtina je zásadně ohrožena a riziku vymření dokonce čelí zhruba milion z nich. To jsou údaje pouze pro představu, jak se mění, myšleno dostává na frak, přirozená biodiverzita v přírodě. Našel jsem i informaci, že ročně vymře 200–2000 druhů zvířat… Pro člověka nelichotivá je i zpráva, že údajně 70 % zvířecí populace vyhynulo za posledních 50 let… Nelichotivá pro člověka? Jistě, protože je to právě člověk a jeho aktivity, co stojí za vymíráním rostlinných a živočišných druhů. To my lidé negativně ovlivňujeme přirozené prostředí zvířat a rostlin s efektem snižování jejich počtu, a celou řadu zvířat jsme jako lidstvo vyhubili i aktivně.

Vrátím se zpět k rybám a zmiňovanému projektu „Zachraň karase“. Karas obecný býval jedním z nejběžnějších a nejhojnějších druhů ryb v našich vodách. Patřily mu rybníčky na návsích, slepá ramena řek, říční tůně, často byl jediných druhem ve stojatých vodách s nedostatkem kyslíku nebo v zanesených nádržích a tůních. Popisován je jako mistr v přežívání v nehostinných podmínkách, nevhodných pro život ostatních druhů ryb, a to díky své schopnosti dlouhodobě přejít na bezkyslíkový metabolismus. Ale! Karase obecného, experta na přežití, v jeho další existenci ohrožuje „rodový příbuzný“, karas stříbřitý, podobně odolný, schopný nepohlavního rozmnožování. Naprosto invazivně jej vytlačuje z přirozených stanovišť, odkud spolu s ním mizí i další druhy živočichů. Současná situace karase obecného je kritická. Jako ryba s pravděpodobně nejstrmějším trendem úbytku u nás je dnes na pokraji vyhynutí. Přesně zmapováno to však bohužel není, protože vody typické pro jeho výskyt nejsou sledovány. To by ale mohl změnit projekt „Zachraň karase“, který má za cíl zmapovat úbytek této ryby, vytipovat zbytkové populace k využití pro jeho návrat do krajiny, najít vhodné lokality pro jeho znovu vysazení a zároveň zmapovat sílu invaze karase stříbřitého. Více informací je k dispozici na webových stránkách celorepublikové aktivity www.zachrankarase.cz. A protože Jihočeský kraj je regionem bohatým na vodní plochy, včetně těch typických pro karase obecného, a pravděpodobně patří k jednomu z posledních přirozených stanovišť této kdysi tak hojné ryby, jsem velmi rád, že vedení kraje zvažuje možnosti spolupráce na projektu. Stejně tak pozitivní zprávou je, že radnice města Dačice projednává se zástupci projektu konkrétní podobu podílení se této záchranné aktivitě. O výsledku jednání vás budeme samozřejmě následně informovat.

Petrův zdar a vše dobré nám lidem, ale i karasovi obecnému!

Jan Bartošek