I60.cz

V současné post covidové situaci patří naši senioři ke skupině lidí, na níž se dopad této doby znatelně ekonomický podepisuje.

Průběžně sledujeme, jakým způsobem rostou v posledních měsících ceny základních potravin, léků a dalších komodit, proto je naprosto jasné, že valorizace starobních důchodů pro příští rok je absolutně nezbytná.

foto: archív Jan Bartošek
V současnosti předkládají vládní strany různé návrhy týkající se jednorázového příspěvku k penzi ve výši pět nebo šest tisíc měsíčně. Případně padají i návrhy měsíčního navýšení o 400 Kč nad zákonnou valorizaci. „Obávám se, že tato vláda nedělá nic pro to, aby bylo na důchody i za pět, deset nebo patnáct let,“ toto jsou mé obavy z okamžitého razantního nárůstu důchodů. Podle mě by měl průměrný důchod dosáhnout výše zhruba 15 tisíc korun a je zapotřebí uvést rychle do praxe slibovanou důchodovou reformu nebo jednoznačně říct, z čeho se budou financovat důchody v roce 2030 a později.

Nespravedlivě nízké důchody

V naší společnosti to jsou především ženy, které mají díky stávajícímu důchodovému systému nižší penze. Rodič, který během svého života vychovával dítě, věnoval mu svůj čas a nechodil z toho důvodu několik let do zaměstnání, má nižší důchod než senior, který svého času s dětmi doma nebyl. Na výši jejich důchodů se to pak projeví hned dvakrát. Za prvé, po dobu mateřské dovolené zaměstnavatelé matkám samozřejmě nezvyšují mzdy, zatímco bezdětným zaměstnancům platy rostou. Za druhé, když chce pak maminka opět začít pracovat, a to obvykle na zkrácený úvazek, má kvůli tomu nižší důchod. To ale nevyřeší trh – tohle narovnání musí udělat stát. 

Přidání 500 Kč měsíčně ke starobnímu důchodu by mělo tuto systémovou nespravedlnost narovnat. V době rekordního nárůstu inflace potřebujeme nastolit důstojné podmínky pro život seniorů, kteří mají dnes nejnižší důchody, i když to byli právě oni, kdo se postarali o zajištění fungování důchodového systému tím, že měli děti a zajistili tak dnešní fungující společnost.