Tak zní název podpůrných programů, které jsme společně jako krajská koalice navrhli a schválili na mimořádném jednání zastupitelstva uprostřed horkého léta. Nejen teploty se totiž utrhly ze řetězu, ale též řada cen, pohonných hmot, energií, potravin v obchodech, a to možná nejsme na samém konci zdražování. Válka, nejistota a špatná politika předchozí vlády, která vyvolala vysokou inflaci, nahnaly tuto zemi do koloběhu rychlého zvyšování cen prakticky kam se člověk podívá. Spolu s tím to ale ve druhém sledu znamená, že i stát vybere na daních mnohem víc, než se očekávalo. U našeho kraje získáme více jak 700 milionů korun! Proto jsme jako zastupitelé neváhali ani chvíli a rozhodli jsme se jednoznačně schválit myšlenku podpory těch nejohroženějších spoluobčanů – a nedovolit, aby pod tíhou zvýšených cen a poplatků padli, nebo došlo k výrazné destabilizaci rodinných rozpočtů!

A jak tahle podpora bude vypadat? V praxi každý, kdo má děti a nižší příjem, nebo je již v zaslouženém, ale nevelkém důchodu, se bude moci opřít o krajskou pomocnou ruku. Kraj slibuje proplatit až 4 000 Kč každému dítěti z rodiny, kde je čistý měsíční příjem maximálně 13 000 Kč na osobu (včetně dětí), nebo která pobírá „Přídavek na dítě“(alespoň v jednom měsíci roku 2022) nebo „Příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) – tomuto dítěti budou do této výše proplaceny kroužky, nebo mateřská škola, ZUŠka nebo školní obědy, zkrátka prakticky ty věci, které souvisejí s mimoškolním trávením volného času. Tenhle program bude pro děti od 3 let do ukončení střední školy včetně, a účtovat ho budou přímo ty organizace, které výše zmíněné činnosti poskytují.

Je tu však další možnost – 4000 Kč dostanou od svých obcí, které to dokážou zprocesovat, všechny děti do 3 let (ty pobírající příspěvek na péči až do 8 let), jejichž rodiny splňují podmínku, jak je uvedeno výše – tedy mají příjem v čistém menší než 13 000 Kč na osobu. Podobně tak mohou dostat senioři a lidé v invalidním důchodu až 4000 Kč, pokud žijí v domácnosti sami a mají součet příjmu pod 16 000 Kč za měsíc, nebo pokud žijí společně a příjem dělá maximálně 12 000 Kč na člena domácnosti, mohou na domácnost získat až 3000 Kč na osobu. Celý tento druhý program je však závislý na aktivitě obce. Pokud se totiž k programu v rámci péče o své občany přihlásí, budou tyto finální sumy příspěvků placeny půl na půl z rozpočtu kraje a měst/obcí. A jsem opravdu rád, že vedení města Dačice k tomu přistupuje zodpovědně a vážně zvažuje, že tento program bude realizovat a jeho prostřednictvím pomáhat svým lidem.

Dává nám smysl, aby v dobách těžkých byli podpořeni ti nejslabší a zranitelní, proto budeme v nelehké době pomáhat těm, kteří to potřebují. Za sebe věřím, že se vedení města Dačice k tomuto projektu připojí a pomůže lidem v této nelehké době. Protože jak se říká – v nouzi poznáš přítele.

A kdyby s vámi někde nechtěli z obce spolupracovat, jsem vám vždy k dispozici a rád se za vás postavím!