zdroj: Dačický zpravodaj

Vážní spoluobčané, jsme na prahu nového roku 2021 a věřme, že to bude rok úspěšný, radostný. Rok nových šancí, změn, možností a stability. Máme za sebou rok s neznámým virem. Zaskočil nás, pravda, nepřipravené a připravil nás o nemálo dosavadních zvyků a jistot.

zdroj: Canva

Postupně se o něm ale dozvídáme víc a víc a v boji s ním, pevně věřím, budeme mít co nevidět navrch. Díky vysoké úrovni zdravotnictví, díky vědeckým poznatkům, výzkumu a vývoji moderních technologií. A také díky naší trpělivosti, víře a respektu k ochranným opatřením. Zákeřně ohrozil zdraví křehkých sociálních skupin, seniorů a chronicky nemocných. Neodpustitelně zdevastoval byznys mnoha podnikatelů. Ochromil celá odvětví služeb, obchodu a průmyslu. Podařilo se mu toho za ten rok bohužel opravdu hodně. Hodně negativního a destruktivního. Jak dlouho asi bude trvat, než jeho řádění napravíme? A je na tom, co se stalo i něco pozitivního? Možná se to zdá jako nemožné, ale zkusme to. Hodně lidí v mém okolí mluví o tom, že jim vir pročistil a srovnal žebříčky životních hodnot a priorit. Věřím, že nám otevřel srdce k větší solidaritě, k ochotě pomoci. Podpora potřebných ukazuje, že právě to my Češi umíme dávno a na výbornou. Je to velká zkouška pro některé rodiny. Bohužel výzkumy ukazují, že došlo ke zvýšené konzumaci alkoholu a v některých případech v rodinách zintenzivnily i hádky. To není dobře. Je tolik důležité si vzájemně v soužití pomáhat. V nesnázích se podporovat. Hádky ani alkohol nejsou řešením. Děti potřebují vzory a kladné modely.

Věřím, že vir nám otevřel nové obzory, odkryl dosud ne příliš využívané možnosti, např. moderních technologií. Věřím, že ukáže i na nové podnikatelské směry a nastartuje nové možnosti. Věřím…, protože víru a naději ztratit nesmíme. Ne nadarmo se říká, že „naděje umírá poslední“ nebo „věř a víra tvá tě uzdraví“. Jsou generacemi ověřená, protože… fungují! Je v nich síla a energie do dalšího snažení, rozhodnost zvítězit v dalším boji s jakýmkoli životním příkořím. Je v tom nezkrotná naděje, že zvládnout je možné opravdu všechno. Je v tom bezmezná víra ve vše dobré! Rozhodně nepodceňuji sílu kovidu, mnohem víc ale věřím v sílu dobra, lidského zápalu, ve schopnost regenerace lidstva a v umění se po klopýtnutí napřímit a jít dál.

zdroj: Canva

Naději nezabije žádný vir. Nezabije! My máme sílu, my máme tu moc, my máme ty zbraně, jak vyhrát. Jsem člověk věřící, a to mi také mj. dává sílu a přesvědčení, že se naše životy brzy podaří vrátit do normálních kolejí. Bude to otázka času, trpělivosti, vlastní investice sil a energie, ale s odstupem si uvědomíme a připustíme, že přes všechno zlé nás to posunulo vpřed.

Zažili jsme jiný advent, jiné Vánoce a úplně jiný vstup do nového roku… To zcela určitě. I ten rok, na jehož prahu stojíme, bude s největší pravděpodobností také jiný… Přeji proto Vám všem, ať je dobrý! Ať je požehnaný! A ať naděje v toto požehnané dobro uzavře a uzdraví všechny životní rány, které nám přivodil! Pomáhejme si a buďme ohleduplní.

Krásný rok 2021!

Jan Bartošek