Dačický zpravodaj

S velkou úctou jsem ti za titulek vypůjčil heslo, které zdobí prapor SDH Dačice. Je stručné a výstižné. Nejen pro tento text. Cítí to tak všichni členové dačických dobrovolných hasičů od založení v roce 1882 po dnešek. Celých 140 let!

V sobotu 15. října 2022 oslavili dačičtí dobrovolní hasiči 140. výročí založení. Téměř jeden a půl století záslužné práce ve jménu bezpečnosti města, bližnímu, ale i v duchu rozvoje jeho spolkového života. Práce bez nároku na finanční, ani jinou odměnu. Těchto mužů a žen si člověk musí vážit, i kdyby o nich nic bližšího nevěděl, osobně je neznal. Ale já mám tu čest je osobně znát a mnohé mohu počítat mezi své skutečné přátele. Ve svém volném čase dělají práci, které má smysl, a navíc se věnují i výchově nových generací. Proto jim fandím, proto je podporuji, proto mám tyhle lidi opravdu rád. A proto se také snažím pokaždé najít aspoň chvilku na setkání s nimi. Jsou to vzácné okamžiky, kdy mohu společně s nimi stoupnout třeba za pípu ve stánku na pouti v Kostelním Vydří, točit pivo, péct bramboráky… a znovu si připomínám, jak moc náročná je to práce a jak moc a jak rychle ochabuje tělo sedavou prací. A vidět hasičský dorost – děti, jak se proudem vody „trefují“ opravenou motorovou přenosnou požární stříkačkou do nových sklopných terčů pro trénink požárního útoku. Také jejich spoluúčast a spolupráce na společenském životě města je opravdu aktivní a intenzivní.

Jsem proto rád, že na jejich podporu pravidelně myslí i Jihočeský kraj a každoročně SDH Dačice dostanou dotační příspěvek na rozvoj mimoškolní činnosti dětí se zaměřením na požární ochranu, ze kterého je možné spolufinancovat např. vybavení pro dětský hasičský kroužek. Velkou radostí pro mě bylo i otevření nové hasičské zbrojnice v červnu 2018 v Tyršově ulici. Zasloužili si to, byť na tu starou na Vokáčově náměstí určitě vzpomínají s láskou! A co bych opravdu moc rád viděl, by bylo dotažení rekonstrukce hasičské škodovky s cisternou s rokem výroby 1942… Tu mají dačičtí hasiči od roku 1947, aktivně byla používána ještě v 70. letech minulého století a dnes je pravděpodobně jediným exemplářem tohoto modelu na světě. Kdyby se našel sponzor rekonstrukce, to by bylo skvělé a k hasičským úspěchům by nám přibyl i světový hasičský unikát.

Ale zpět k oslavám výročí. Ty jsme si všichni společně opravdu užili. Díky organizátorům, členům SDH Dačice v čele s jejich starostou Jiřím Stýblem, děkuji vedení města za součinnost a poděkování patří i vám všem, kteří jste přišli s hasiči jejich výročí oslavit. Já jsem si to osobně moc užil a je mi ctí, že toto výročí bude připomínat i ručně vyšívaná stuha na prapor, kterou jsem jim s díky za jejich práci věnoval.

Vše dobré a našim hasičům ještě jednou velké díky

Jan Bartošek