Pro Dačický zpravodaj

V lednovém čísle našeho zpravodaje jsem svůj sloupek věnoval novému krajskému dotačnímu programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje. Tam, kde města a obce pořádají Vítání občánků a svým novým občanům darují ať už peněžní dar, hodnotné věci nebo služby, mohou díky tomuto dotačnímu programu na tyto dary získat podporu Jihočeského kraje. Jednoduše řečeno město dá 1000 Kč a kraj k tomu 1000 Kč přidá. Není to tak složité, jak se na první pohled může zdát. Pro rodinu novorozence je to ve finále podstatě dvojnásobný dar a navíc ji to nestojí žádné úsilí vynaložené na získání všech potřebných dokumentů. Žadatelem nejsou rodiče miminka, ale obec, nebo město v místě jeho trvalého bydliště. Na těch je, aby splnily všechny potřebné podmínky „účasti“ v programu a mohly tak v letech, kdy bude program vyhlašován, zaslat své žádosti ke schválení.

Dačice splnily všechny podmínky definované pro obce, které si mohou sáhnout na podporu, proto již v prvním roce úspěšně zažádaly. Pro celý kraj je vyčleněno 20 mil. Kč. V květnu letošního roku byla žádost schválena a Dačice tak dostanou pro své nové občánky 168 000 Kč. Podle odhadu nově narozených dětí by tak měla suma od kraje pro jedno miminko činit 800 Kč a díky principu „polovina daru kraj, polovina město“ by tak rodiny novorozeňátka měly dostat 1600 Kč. Tato částka by měla rodinám být darována buď v podobě financí, nebo jako hodnota věcného daru, oboje u příležitosti Vítání občánků. (pozn.: Ve spádovém obvodě města Dačice, jako obce s rozšířenou působností, se dlouhodobě rodí cca 200 dětí ročně.)

Děkuji vedení města za aktivní přístup a podporu narozených dětí a jejich rodičů. Za to, že se od samého vstupu svých nových malých občanů do života takto zasazuje o jejich podporu. Rodinám se s příchodem nového člena logicky poměrně zásadně zvedají životní náklady, a pak se hodí každá koruna nebo jiná pomoc. Přesně to byl ten důvod, proč jsme se v rámci krajské koalice, jíž je KDU-ČSL páteřním členem, a samozřejmě za podpory všech koaličních partnerů, snažili tento projekt co nejdříve doladit a co nejrychleji spustit. Rodičovství je dar, zodpovědnost, starost i radost. To stejné platí o dětech. Ty jsou hlavně naše budoucnost. Jsou to ony, které po nás převezmou tento svět. Díky za to. Pro dokreslení je možná zajímavá informace o porodnosti v Dačicích, kdy např. od roku 2018 se u nás ročně narodilo v průměru 70 dětí.

Zásadním tématem pro rodiny je možnost bydlení. Jsem rád, že vedení města Dačice realizuje řadu projektů na podporu výstavby bytů. Ať už podporou nabídky dostupných stavebních ploch pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za školou II v Dačicích, které schválilo zastupitelstvo města Dačice 22. 6. letošního roku, nebo podporou výstavbou třech samostatně stojících bytových domů v lokalitě Za hasičárnou, schválené 27. 4. 2022. Pevně věřím, že to je správný postup, jak motivovat ve zvyšování počtu obyvatel v Dačicích.

Další dobrou zprávou pro obyvatele Jihočeského kraje jsou podpůrné programy „My v tom Jihočechy nenecháme“, v rámci kterého budeme podporovat obyvatele našeho kraje zhruba 700 mil. Kč, o které navíc se vybralo na daních především v DPH. Samozřejmě, mohly by jít do investic, ale největší investicí jsou sami lidé, a proto je důležitá podpora nejohroženějších.

V principu jde o „vyplacení“ částky 4000 Kč každému dítěti z rodiny, kde čistý měsíční příjem činí maximálně 13 000 Kč na osobu včetně dětí, nebo která pobírá „Přídavek na dítě“(alespoň v jednom měsíci roku 2022) nebo „Příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022. Takovému dítěti budou do této výše proplaceny kroužky, nebo mateřská škola, ZUŠka nebo školní obědy, zkrátka prakticky ty věci, které souvisejí s mimoškolním trávením volného času. Důležité je dodat, že se program bude týkat dětí od 3 let do ukončení střední školy včetně, a účtovat ho budou přímo ty organizace, které výše zmíněné činnosti poskytují.

A vedle toho je tu dalších 4000 Kč, které dostanou od svých obcí (město Dačice k takovým rozhodně patří) všechny děti do 3 let (pobírající příspěvek na péči až do 8 let), jejichž rodiny splňují stejnou podmínku… mají tedy příjem v čistém menší než 13 000 Kč.

Podpora je směřována i na seniory, či osoby v invalidním důchodu, kteří mohou získat až 4000 Kč, a to pokud žijí v domácnosti sami a mají součet příjmu pod 16 000 Kč za měsíc, nebo 3000 Kč na osobu, pokud žijí společně s maximálním příjmem 12 000 Kč na člena domácnosti. Záviset ale bude na aktivitě domovské obce/města. V případě, že se k programu přihlásí, budou výše zmiňované příspěvky vyplaceny půl na půl z rozpočtu kraje a měst/obcí. Těší mě, že na radnici města Dačice sedí zodpovědní lidé a vážně zvažují připojení se k programu, prostřednictvím kterého lze opravdu cíleně a efektivně pomáhat svým lidem.

Jsem rád za tyto programy a hlasoval jsem PRO. Ve složitých časech si musíme pomáhat!