Zdroj: Dačický zpravodaj

Život sám přináší nemálo důkazů, jak moc pravdy je na myšlence Vzdělávejte děti a nebudete pak muset trestat dospělé, za jejímž autorstvím je prý starověky řecký matematik a filozof Pythagoras (585–495 př. n. l.). Tím vzděláním není a priori myšleno pouze vzdělání akademické, ale vše to, co vychází z původu slova edukace – latinsky educare, pocházejícího z kořenů znamenajících „vedení ven“ nebo „vedení vpřed“, s implikacemi vývoje vrozených schopností a rozšíření horizontů.

Možná mluvou více současnou lze výše citované zestručnit do lidovějšího Kdo si hraje, nezlobí (a to dnes s přesahem do budoucna). Jsem profesí terapeut zaměřující se na práci se závislými a vím, jaký význam má v životě dětí láska rodičů a kvalitní trávení volného času, koníčky, společnost podobně zainteresovaných jedinců apod. Zkrátka není čas na lotroviny… Zdánlivě velkým obloukem se tak tedy dostávám i ke své práci zastupitele Jihočeského kraje. A právě proto mám moc rád projednávání dotačních titulů, kdy jde o děti a jejich rozvoj. Chvályhodný záměr, pozitivní předpokládaný výsledek, kýžený efekt pro současnost, ale především pro budoucnost – dětí jednotlivě, ale tím i celé společnosti.

Na květnovém zastupitelstvu kraje jsme projednávali dotační program Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu) pro rok 2023, v jehož rámci kraj alokoval 7 mil. Kč. Do oficiálního data uzávěrky (31. 1. 2023) bylo přijato 188 žádostí v celkové výši požadovaných prostředků lehce nad 21,5 mil. Kč. Po posouzení formální správnosti bylo hodnotící komisí dále posuzováno 163 žádostí s požadavkem 18,7 mil. Kč. Členům komise absolutně nezávidím, protože není vůbec jednoduché posuzovat ANO nebo NE ve chvíli, kdy se jedná o děti a mládež a projekty jim určené… Přesto musela rozhodnout! Pro „kategorii“ Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen „měla na stole“ 36 žádostí s požadavkem zhruba 6,3 mil Kč. Pro „kategorii“ Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání pak 103 žádostí s požadavkem 11,6 mil. Kč. Pro „kategorii“ Aktivity talentované mládeže a podpora soutěží měla 11 žádostí ve výši 305 tis. Kč. Pro „kategorii“ Aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižním hodnotila 8 žádostí s požadavkem 195 tis. Kč. Pro „kategorii“ Mezinárodní spolupráce“ posuzovala 4 žádosti v celkové výši 100 tis. Kč. A teď si představte, že vy na to celkem máte jen „pouhých“ 7 mil. Kč… To vůbec není jednoduché. Naopak, je to hodně složité! Ale máme to za sebou. Mám velkou radost, že souhlasné stanovisko komise dostal dačický Klub milovníků koní JCMP na opravu a obnovení vybavení pro činnost, stejně jako Sbor dobrovolných hasičů Dačice na podporu dětského hasičského kroužku… Velké gratulace! A vzhledem k tomu, že Dačice jsou obcí s rozšířenou působností, na jejímž území se nachází dalších 23 samostatných obcí, jsem rád, že na finanční prostředky z programu si mohou „sáhnout“ i Tvořivé dílničky z Hříšice nebo slavonický Spolkový dům.

Tak posuďte sami – to je přeci skvělé, když můžete dělat něco hodnotného pro děti! Protože tím děláte něco nejen pro ně, ale také pro současnost i budoucnost místní komunity, pro současnost a budoucnost svou, ale především pro budoucnost těchto dětí, která se na nich, věřme, pozitivně otiskne.