Politika od stolu fakt nefunguje

článek pro Dačické ozvěny

Aktuálně za sebou máme volby do zastupitelstev krajů, které považuji za velmi významné. Proč? Protože politika na úrovni krajů má zásadní dopad na život lidí v každé jednotlivé sebemenší obci.

Pružná, mnohdy až operativní, spolupráce krajů s městy a obcemi je naprosto klíčová pro chod kraje jako celku, stejně jako pro jeho prezentaci směrem ven a propojení s dalšími regiony. A to se bez znalosti reálných potřeb a souvislostí opravdu dělat nedá!

Každý v kraji najde nějaký typický příklad ze svého okolí. V Dačicích je to třeba výstavba nového Domu dětí a mládeže, který několik let fungoval v pro děti nevyhovujících prostorách. Nová budova toto změní a nabídne i zvýšenou kapacitu. Na financování stavby se podílel kraj společně s městem a kraj na sebe také převzal závazek provozování zařízení. A takových realizovaných projektů je víc, ale další před námi stojí a čekají na dotažení do finální podoby. To je příklad obchvatu Dačic, o kterém se mluví dlouho, a já věřím, že i ten dokážeme výrazně posunout směrem k výstavbě.

Toto jsou přesně ty důvody, proč je nutné mít na kraji své zástupce. Do krajských voleb 2020 šlo jihočeské KDU-ČSL ve spolupráci s TOP 09 jako subjekt Společně pro Jižní Čechy. Pojali jsme to jako „Marshallův plán“ pro náš region, s jasným programem, jasnou vizí. Najdeme celou řadu styčných ploch s programovými body dalších stran a víme, že na nich můžeme úspěšně spolupracovat. Z povolebních vyjednávání nám vychází koaliční spolupráce s ODS, ČSSD a Jihočechy 2012. A volby v Jižních Čechách také přinesly jeden zajímavý výsledek, který by v předvolebních odhadech možná nikdo nečekal. Nad 5% hranici se nedostaly strany jako KSČM, SPD, nebo nově vzniklá Trikolóra hnutí občanů. Zdá se, že prohřešky minulosti naštěstí nejsou zapomenuty a novým subjektům ještě chybí glejt „čeho jsme dosáhli“.

Máme tedy po volbách, a co bude dál? Pro naše koaliční uskupení je prioritou efektivní a transparentní hospodaření kraje, spravedlivé veřejné zakázky a oboustranně profitující spolupráce měst a obcí s krajem. Jižní Čechy chceme dál posunout v oblasti kvality a dostupnosti sociální péče, s důrazem na podporu domácí hospicové péče, kvality a dostupnosti zdravotní péče, především ošetření praktickými a zubními lékaři i v odlehlých regionech… Naprosto zásadní je pro nás také revitalizace jihočeské krajiny, obnova lesů zničených kůrovcem, boj se suchem a řešení udržení vody v krajině. Zcela novou zkušeností je pro celý svět pandemie koronaviru, který ohrožuje nejen lidi na zdraví a životech, ale došlo i k ochromení ekonomiky. Proto se musíme soustředit na její restart, podporu malých a středních podnikatelů, jejichž byznys je výrazně utlumen, či zcela zastaven. Pomoc se musí dostat jak k nim, tak k rodinám, jichž se existenčně pandemie dotkla.

Velmi si vážím každého hlasu, který jsme ve volbách od vás dostali, i já osobně. Děkuji za to, že jste volit šli a že jste důvěru svěřili nám. Mám velký respekt ke svému mandátu a k povinnostem z něj plynoucím. Slibuji, že budu pokračovat v tom, abychom naše město a kraj posunovali stále dopředu. Zastupitel musí umět naslouchat potřebám lidí svého regionu, řešit jejich problémy, vyjednávat v jejich zájmu a k tomu jsem připraven. Vážení spoluobčané, jsem vám k dispozici na telefonu, či emailu (gsm: + 420 725 856 242, email: bartosekj@psp.cz). Můžete se na mě kdykoli obrátit, a pokud bude potřeba, věřte, najdeme čas i na osobní setkání. Nechci a nemohu naslibovat nereálné, prosím, to ode mne nečekejte. Ale celoživotně věřím, že všechno, je-li vůle, má své řešení, a čím dříve se problém začne řešit, tím méně sil a prostředků to bude stát.

Děkuji za vaši důvěru a pojďme do toho společně!

Jan Bartošek