Ozvěny Dačicka

Pro titulek svého sloupku jsem si vypůjčil podtitul memoranda o spolupráci, které ve čtvrtek 29. září 2022 podepsali zástupci sportovních organizací Sokol a Orel. Jasně vystihuje, o co oběma institucím jde, detaily navázané spolupráce jsou ještě výmluvnější.

Doba není zrovna ideální, rodinám i jednotlivcům komplikuje život ekonomická a energetická krize, které nám všem berou z peněženek nemalé peníze. Stejný efekt má válka na Ukrajině, obava z celosvětového nedostatku plynu a ropy a s tím související roztočená spirála inflace i na podnikatele, firmy malé i velké, neziskovky, sdružení, spolky apod. Nevyhýbá se nikomu a každý se snaží hledat cesty řešení, kde uspořit – kde lze ještě omezit náklady tak, aby svou aktivitu udržel.

Jsem členem Orla a jsem za to rád. Orel dělá spoustu věcí pro všechny své členy napříč generacemi, a cením si toho, jak Orel pomáhá společenskému životu všude, kde působí. Mám mezi Orly řadu skutečných přátel a jsem hrdý, že mezi ně mohu počítat i některé z vedení organizace. A odtud vítr vane, když se budete ptát, jak vznikla myšlenka spolupráce a podepsání oficiálního memoranda. Se Standou Juránkem, starostou Orla, jsme mnohokrát mluvili o tom, jak těžké bude pro Orla a jemu podobné organizace překonat aktuální ekonomicky složitou etapu. Dlouhodobě je velkým trendem sdílení… A napadlo nás, proč stejný systém nevyužít i pro Orla a Sokola, které mají velmi obdobný cíl činnosti, a to šířit, podporovat a zachraňovat lidový sport a s ním spojené hodnoty a principy, včetně rozvoje vlastenectví a lásky k naší zemi. Proč nesdílet sportoviště, tělocvičny, možnosti školení trenérů a cvičitelů, ale i předávání know-how apod. Spolupracovat všude tam, kde lze předpokládat úspory finančních prostředků, aby se oběma organizacím podařilo překonat energetickou a ekonomickou krizi, aniž by musely výrazně omezit své aktivity. Od nápadu k realizaci už nebylo tak daleko. Myšlenka logická, ekonomická, efektivní a slyšela na ni i Hana Moučková, starostka České obce Sokolské. Nakonec se i ukázalo, že mnohde to takto již funguje.

Orel a Sokol mají dohromady zhruba 170 000 členů, jde tedy o organizace s velkým zásahem do společnosti a navíc svou náplní i s velkým potenciálem pro další rozšíření. Propagují lidový sport. Sport pro všechny. Ne všichni se dostanou na olympiádu, ale nějaký sport by měl dělat každý z nás. Význam sportu a aktivního pobytu na čerstvém vzduchu je známý, omezuje u člověka vznik nemocí, zdravotních problémů a pozitivně ovlivňuje i lidskou psychiku. Na druhou stranu je bohužel vidět, že v posledních desetiletích děti tráví nezdravě mnoho času u televizních obrazovek, počítačů a mobilů. To má neblahý vliv na jejich fyzickou zdatnost, tělesnou hmotnost, ale odráží se to u nich negativně i v oblasti sociálních kontaktů a vazeb, tedy těch reálných… A nepřidala tomu ani covidová krize, která děti i dospělé zavřela doma, omezila je na pohybu i kontaktech a bohužel se nemálo dětí už k aktivnímu sportu nevrátilo. Proti tomu všemu Orel i Sokol bojují a já považoval za nutné najít cesty, jak jim v tom pomoci. Za sebe ale vnímám Orla i Sokola ještě v širších souvislostech. To, co vám členství v nich do života může dát, má mnohem větší záběr. Svou minulost v Orlu nebo Sokole hrdě zdůrazňují sportovci, ale zdravý sportovní duch, dobrá kondice a další získané dovednosti jsou využitelné také v mnoha oblastech lidského života, včetně profesního. Svou dětskou sportovní minulost spojenou s působením v Orlu nebo Sokole má řada členů profesionálních hasičských sborů, policie a armády. A přesně to je také důvod, proč mým nápadem na vznik memoranda moje snahy o tuto podporu nekončí. Budu se intenzivně snažit tyto organizace dál propojit směrem k ministerstvu obrany a ministerstvu vnitra, abych i zde inicioval další možnosti podpory a zástupci těchto státních institucí na tuto pomoc nahlíželi jako na investici do svých budoucích členů.

V závěru chci všem popřát, abychom spolu tuto současnou krizi zvládli, a když už jsme bohužel jejími aktéry, tak ať jí projdeme pokud možno silnější, třeba o určité nové zkušenosti. Jednou z těch úplně prvních je fakt, že nelze zavírat oči před bezprávím, které Rusko páchá na Ukrajině a děje se jen pár stovek kilometrů od nás. Stejně jako se členové Orla a Sokola statečně postavili bezpráví v rámci akce Anthropoid. Zlu se neustupuje.

Vše dobré

Jan Bartošek