zdroj JANBARTOŠEK

Z médií a sociálních sítí můžeme mít zkreslený dojem, že svět se zastavil a neřeší jiné problémy než covid. Jenže tomu tak není.

zdroj: Canva

Naše každodenní starosti nám nedovolují věnovat se událostem, které nečekají, až zdravotnická krize pomine, a my si jich zase všimneme. Organizace Open Doors, která hájí práva křesťanů po celém světě, uvádí, že nyní diskriminaci čelí 340 milionů z nich. To je každý osmý křesťan, který žije na naší planetě. Současně během pandemie vrostlo o 60 % počet křesťanů zabitých pro svou víru. Drtivá většina z nich v Africe.

To vše se děje za nezájmu zemí, které mají možnosti a sílu s tím něco dělat. Často slyšíme o solidaritě a pomoci lidem v nouzi. Mnozí ji uplynulý rok zažili a mnozí ji dokázali projevit. Je těžké se ve chvíli, kdy sami hledáme cestu z největší hrozby posledních desetiletí, soustředit na potíže jiných. Jenže oni jsou v daleko horších nesnázích než my. Ti lidé jsou pronásledováni a zabíjeni jen proto, jací jsou a v co věří.

Miluj bližního svého jako sebe sama, zní poselství Nového zákona, srozumitelné každému. Neočekávám, že bude všemi opětováno. Stejně ale nemohu nečinně přihlížet, jak je někomu ubližováno pro jeho víru a způsob života.

zdroj: Canva

Často u nás hovoříme o hodnotách. Jsme otevřená společnost, kritická k vlastním chybám. V poslední době máme tendence přehlížet a omlouvat přešlapy jiných. To vede k tomu, že nedokážeme svoje hodnoty bránit. Ve světě žijí i lidé temných úmyslů. Musíme umět dát jim najevo, že některé věci dělat nemohou. Svobodná společnost je silná díky každodennímu nenásilnému střetu různých názorů a myšlenek. Nesmí být ale slabá v obraně hodnot, na kterých stojí. Na to již mnohokrát doplatila. Žijeme v propojeném světě. Má to své výhody. Nedělejme si ale iluze. Lidé zlých úmyslů jsou schopni šířit darebáctví stejně rychle, jako my zboží nebo vědecké poznatky. Oni se nezastaví. Jako každý darebák nyní napadají ty nejslabší. Poté posílení naší nečinností se posunou dál. Žádné zlo se nezastaví samo od sebe. Vždy ho umravnili teprve lidé, kteří se mu dokázali postavit.

Nesmíme už dál zavírat oči nad tím, co se v některých zemích světa děje křesťanům.

Je smutné, jak se o tom mlčí. Jako bychom se styděli za to, z jaké kultury jsme vyšli. Milovat bližního svého znamená také pomáhat mu v nouzi. Desítky milionů křesťanů ve světě v takové nouzi jsou. Kdo jiný jim má pomoci, než my? Řeknete si, ale jindy než teď, až vyřešíme svoje problémy. Ale tak to v životě nechodí. Nikdo na nás nepočká, až se zotavíme. Naopak. Právě proto, že máme potíže, bude sílit tlak na naše bližní. Je třeba jim pomoci nyní. Protože mezi hodnoty, které nás utvářely, patří i vědomí, že je třeba dělat správné věci. Bez ohledu na to, že je to těžké a složité. Přesvědčujeme se každý den, že svět není bezpečné místo. Braňme každého, kdo ho společně s námi chce dělat lepším a svobodnějším.

Zdroj: https://janbartosek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=764490