FeedIT.cz

Společně jsme se obrátili na vládu s požadavkem na nápravu současného stavu, kdy jsou vládní dokumenty vkládány do elektronického systému eKLEP na poslední chvíli nebo až poté, co jsou na vládě schváleny. Ačkoliv rozumím současné situaci, kdy vláda v nouzovém stavu pracuje pod značným tlakem, nelze rezignovat na řádné informování poslanců i široké veřejnosti. Kromě současné situace však dlouhodobě vláda Andreje Babiše nezveřejňuje potřebné dokumenty v systému eKLEP zcela svědomitě, současná kritická situace tento stav pouze prohloubila. V dopise jsme uvedli konkrétní příklady návrhů zákonů z doby nouzového stavu i z předchozích měsíců, u nichž vláda nedodržela elementární standardy poskytování informací.

V dopise se uvádí konkrétní příklady návrhů zákonů z doby nouzového stavu i z předchozích měsíců, u nichž vláda nedodržela elementární standardy poskytování informací.

„Kvalitním a rychlým informováním se výrazně snižuje riziko šíření nepřesných informací o činnosti vlády a je proto v zájmu všech zúčastněných stran, ale též veřejnosti jako celku,“ píší ve společném dopise předsedové klubů Jakub Michálek, Jan Bartošek a Radim Fiala.

Více najdete ZDE