Zdroj: Slavonické noviny

Každý, kdo řeší potřebu návštěvy lékaře, zejména odborného, by se ve většině případů měl obrnit trpělivostí… Otázkou je PROČ, když podle některých zdrojů rok od roku roste počet absolventů lékařských fakult, zvyšuje se počet lékařů a sester. K tomu se výrazně nemění počet nemocnic, klesá počet hospitalizovaných pacientů, stejně jako průměrná délka hospitalizace atd. (k dohledání např. text Skutečně máme nedostatek zdravotníků?)

Statistika uvádí, že ČR má ke 30. 6. 2023 již téměř 11 mil. obyvatel (10 873 553). Z toho 637 303 jich žije v Jihočeském kraji. Snadno dohledat lze také, že ve zdravotnictví pracuje něco okolo 250 000 zaměstnanců, z toho nějakých 220 000 zdravotníků – a z nich je zhruba 85 000 zdravotních sester a okolo 42 000 lékařů, rozdíl pak tvoří další zdravotnické a jiné „servisní“ profese… Zajímavá jsou i čísla uvádějící počty pacientů na jednoho lékaře (celorepublikový průměr 289 v roce 2016), zubaře (1411), sestru/porodní asistentku (126), či farmaceuta (1679) aj. A následně pak i jejich srovnání v rámci jednotlivých krajů… Takže ano, můžeme připustit informaci, že zdravotníci aktuálně nechybí, ale – Slavonice se svými necelými 2500 obyvatel mají toliko zdravotní středisko. Zde fungují dva praktičtí lékaři pro dospělé, jedna dětská lékařka, gynekolog, poradna pro těhotné a kojící, zubní ordinace a tím jsme s výčtem skončili. Zbytek v 38 km vzdáleném okresním Jindřichově Hradci (včetně pohotovosti), případně v Českých Budějovicích (cca 90 km).

Navíc ruku v ruce se stárnutím populace a zvyšujícím se věkem dožití se zároveň logicky zvyšuje i průměrný věk zdravotníků, což sice „naznačuje“ pomalu bobtnající problém do budoucna…

Aktuálně tedy třeba české kotlině jako celku zdravotníci úplně nescházejí, faktem ale je, že realita se liší region od regionu a obec není město, stejně jako ne každý okres/kraj se shodují v počtech obyvatel, potažmo hustotě osídlení. Takže faktem bude, že někam je potřeba lékaře reálně místně namotivovat. A právě to je cílem dotačního programu Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji, aktuálně např. pro rok 2023. Jeho cílem je podpořit dostupnost hrazených (ze zdravotního pojištění) zdravotních služeb obyvatelům kraje. Letos bylo na tento program alokováno 5 milionů Kč. Jednotlivé dotace jsou v maximální výši 1,5 mil Kč a sestávají z motivačního bonusu + příspěvku na náhradu nákladů spojených s bydlením. To vše se závazkem na 5 let. Zájemci mohli reagovat na předem vypsané výzvy (dle oborové a místní potřeby). Princip celé dotace, tzn. pravidla, včetně vyplývajících povinností, jsou písemně stanovena a pro úspěšného žadatele zakotvena ve smlouvě o poskytnutí dotace. A myšleno je na vše, proto smlouva definuje jak předmět smlouvy, tzn. obor, s výší a dobou poskytování dotace, tak údaje k vyplacení, podmínky dotace, snížení dotace, výpovědi smlouvy atd. A jak to letos dopadlo? Zastupitelstvo kraje 21. 9. schválilo poskytnutí dotace v celkové výši 4,2 mil Kč a teď už je potřeba „pouze“ zadministrovat realizaci a můžeme se těšit na rozšíření zubní péče v Kaplici a v Jindřichově Hradce, stejně jako na péči neurologa v nemocnici našeho okresního města. Zatím takto a uvidíme, co bude dál!? Ale je to krok správným směrem a dobře investované finance, protože starou známou pravdou je, že investice do zdraví se vyplatí!