Zdroj: Nový Hlas

Ruský útok na Ukrajinu způsobil strategický šok. Miliony Evropanů se musí vyrovnávat s tím, že několik stovek kilometrů od jejich domovů se odehrává brutální válka. Ale především si, možná poprvé v životě, musejí připustit, že je válka může přímo zasáhnout. Válka na Ukrajině vede evropské země včetně nás k zásadnímu přehodnocení přístupu k obraně a armádě. Dovolím si uvést 7 poučení, které nám ruská invaze přinesla.

1. Obrana před útočníkem je nejdůležitějším úkolem státu. Dostane-li se příprava na obranu do kolize s jinými veřejnými zájmy, obrana má přednost.

2. Evropské země skoro třicet let profitovaly ze záměrného zanedbávání své obranyschopnosti. O to větší prostředky budou muset vynaložit, aby pokryly gigantický vnitřní dluh, který v oblasti obrany nahromadily.

3. Žádná „varovací doba“ před možným útokem protivníka neexistuje. Může k němu dojít v horizontu týdnů či měsíců. Přípravu na obranu nelze odkládat do chvíle, „až to bude potřeba“. Tato chvíle už nastala.

4. Obrana a příprava na ni nejsou jen úkolem ministerstva obrany a profesionální armády. Týkají se všech ministerstev a správních úřadů a společnosti jako celku.

5. Věrohodná obrana vyžaduje naplnění řady nevojenských předpokladů. Celková odolnost státu, společnosti a infrastruktury. Efektivní a rychlé rozhodování. Kybernetická bezpečnost. Zajištění průmyslových kapacit pro válečnou výrobu.

6. Dlouhotrvající válečný konflikt vysoké intenzity, který vidíme na Ukrajině, spotřebovává obrovské množství materiálu. Musíme proto vytvářet velké zásoby všeho potřebného – munice, náhradních dílů, pohonných hmot, potravin, výstroje.

7. V případě války profesionální armáda nestačí. Armáda musí být schopna válečného rozvinutí na základě mobilizace záloh a průmyslových kapacit.

Všechno toto je dnes nutné přijmout jako fakt a začít řešit. Nestraším válkou. Chci zodpovědně reagovat na současnou bezpečnostní situaci. Stejně jako dříve platí poučka: „Chceš-li mír, připravuj se na válku.“

Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny a KDU-ČSL, předseda odborné komise KDU-ČSL pro obranu a bezpečnost