deník PRÁVO 22. listopadu 2019

Téma zavádění vysokorychlostního internetu u nás je veskrze aktuální. Už v lednu příštího roku má odstartovat aukce nových kmitočtů. Český telekomunikační úřad předpokládá, jak vstup nového plnohodnotného čtvrtého mobilního operátora, tak i to, že stát prodejem nových frekvencí získá do státního rozpočtu nejméně 6,3 miliardy korun.

„Bylo by dobré zvýšit na tomto poli konkurenceschopnost a potenciálně snížit ceny pro koncové uživatele. Současně také získat zdroj peněz, které mohou sloužit městům a obcím pro dobudování nezbytné místní infrastruktury,“ řekl Jan Bartošek, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL a člen bezpečnostního výboru Sněmovny na odborné konferenci „5G: bezpečnost a prosperita“ v dolní komoře Parlamentu.

Už dnes odborníci na ČVUT hovoří o tom, že ve velkých firmách stojí informace ve frontě. Proto je proto nezbytné, aby se rozšiřování vysokorychlostního internetu pohnulo a nebránily tomu zbytečné byrokratické překážky ze strany zákonodárců. „Je totiž velmi důležité, aby při rozvoji těchto nových technologií Česko dokázal udržet krok s ostatními vyspělými zeměmi. S touto novou technologií se projeví zrychlení technologických dějů v průmyslu, tak i ve veřejné a soukromé dopravě, ale také například zemědělství. A co je potřeba připomenout, tak i v obraně České republiky.“

„Asi bych měl zdůraznit, že stát jako takový, by neměl žádném případě preferovat větší města oproti obcím, protože chceme, aby se lidé nestěhovali s obcí a měst, a že se skutečně nedá žít pouze v Praze a v Brně a v Ostravě.“ Protože je podstatné, aby lidé měli zůstat i v menších obcích a na venkově, tak je důležité, aby měli stejné pracovní podmínky a stejně pracovní uplatnění jako ve městech. A jsem přesvědčen, že tato nová technologie právě umožní skloubit mnohem více práce z domova a skončení pracovního a soukromého života.

Poslední bod, který ovšem považuje za nejdůležitější, je také tlak na bezpečnost této kritické infrastruktury: „Jak jistě víte, informace jsou velmi cenným zbožím a informace škodí tomu kdo je nemá.“

Proto je nepřípustné, aby byla ohrožena osobní data občanů. České republiky. Případně jejich zneužívání a obchodování s nimi. Stejně tak je to, aby tyto sítě mohli být infiltrovány nadnárodními globálními společnostmi, ale i jinými státy, od kterých hrozí potencionální kybernetické útoky. Tak o tom mluví ve svých zprávách BIS – právě obrana a předcházení hybridním hrozbám je jedním z hlavních úkolů při rozvoji sítí vysokorychlostního internetu.