Ozvěny

Ropa, nafta, plyn, elektřina, jádro, obnovitelné zdroje… To jsou aktuálně témata, která hýbou společností. Růst cen, vliv zdražování energií a jejich zdrojů na ostatní komodity zboží a služby. Ukažte mi, koho by teď nezajímala, či spíše netrápila, energetika, ceny pohonných hmot, míra inflace… Rostou všechny ceny, mnohdy do závratných, pro lidi neudržitelných výšin. Hlavním úkolem všech vlád teď bude najít co nejméně bolestivé řešení, jak lidem zajistit dostatek stabilní a cenově dostupné energie. Nelehký úkol v době války na Ukrajině, války Ruska proti zbytku světa, kdy jsou vztahy Ruska se Západem, jakožto největším dodavatelem plynu do Evropy, pod bodem mrazu… Hledání řešení energetické soběstačnosti států na úkor závislosti na ruském plynu je tak nyní prioritou číslo jedna. Bohužel však nejde jednoduše „přehodit výhybky“ a místo plynu z Ruska začít brát obratem odjinud. Jedním z možných řešení je zapojit do výroby energií tzv. malé nebo střední modulární reaktory. Velmi zjednodušeně řečeno se jedná o levnější (tím, že menší) variantu jaderných elektráren (tzn. do elektrického výkonu 300 megawattů), které se vyrobí v továrně, převezou na místo určení, zde se moduly sestaví, s možností vytvoření i větších celků (důležité! BEZ rezignace na bezpečnostní hledisko). 

Možnosti uplatnění malých a středních modulárních jaderných reaktorů jsou nyní ve středu zájmu ministerstva průmyslu a obchodu (nejen), které v březnu vytvořilo pracovní skupinu s úkolem prověřit zkrácení povolovacích řízení a vytipovat lokality a parametry reaktorů pro české podmínky.

Nejen proto jsem velmi rád, že Jihočeský kraj v této oblasti nezůstává pozadu, resp. jde příkladem. Na květnovém jednání Rady kraje bylo přijato usnesení, kterým Rada schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci mezi Jihočeským krajem, společností ČEZ, a. s., a Ústavem jaderného výzkumu  Řež, a. s. Co je předmětem tohoto memoranda? Spolupracovat na vývoji a prosazování myšlenky rozvoje a realizace malých modulárních reaktorů. V Jihočeském kraji, v jehož katastru leží Jaderná elektrárna Temelín, kde byl pro projekt vyčleněn prostor. Cílem spolupráce je posouzení energetické, finanční a technické proveditelnosti a následná realizace projektu. Půjde tak především o podporu koordinace a vytváření podmínek pro spolupráci veřejného, akademického a soukromého sektoru (podpora výzkumu, analytické činnosti, příprava legislativního procesu, odborná příprava pro možnosti licencování těchto technologií v EU a ČR, územní plánování a definování lokalit…). Chceme také propojit dotčené české společnosti se zahraničními a samozřejmě celkově zpřístupnit téma a jeho pozitiva městům a obcím, resp. široké veřejnosti.

Myšlenka využití malých modulárních reaktorů je velmi moderní a v současné době energetických turbulencí velmi lákavá, dokonce s velkým potenciálem. Mohou pomoci v prekérní situaci dnes tak zásadní závislosti na ruském plynu a také představují možnost efektivního přechodu na bezemisní energetiku. A pokud můžeme-li být pionýrem v tak zásadní a dnes velmi ožehavé oblasti, pak jedině dobře a já sám za sebe mám další důvod pro to být hrdý na to, že vedení našeho kraje je připraveno!

Jistě, ještě si to nějaký čas vezme. Ale musíme tomu jít naproti. Přeji proto této spolupráci nejen co nejrychlejší podpis všech tří zainteresovaných stran pod textem memoranda, ale hlavně co nejrychlejší rozjezd samotných prací, protože zásadnější zapojení reaktorů do „celostátní energetické sítě“ bude možné nejen po vyřešení technických a technologických otázek, ale také po úpravě legislativy, např. atomového zákona (včetně dalších jako stavební atd.). Dnes se např. předpokládá délka schvalování a výstavby pro tento typ reaktorů zhruba 13 let, ale okolo MPO ČR se mluví i o cíli zkrátit toto až o 5 let. Byl bych moc rád, kdyby toto nebyla jediná pozitivní zpráva v otázce malých modulárních reaktorů, protože energetika vždy byla a je prioritní oblastí, které dnes hrozí hodně velké problémy. A proto je dobré být o krok dopředu!

Vše dobré a klidné léto všem