TV Noe


Odběr newsletteru
https://www.facebook.com/v10.0/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1d9cd979dfe90c%26domain%3Dwww.kdu.cz%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kdu.cz%252Ff3f473ba146dd9c%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.kdu.cz%2Faktualne%2Fz-medii%2Fjan-bartosek-%25E2%2580%2593-klaster-v-kostelnim-vydri&layout=button_count&locale=cs_CZ&sdk=joey&share=true&show_faces=falsehttps://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.21f942bb866c2823339b839747a0c50c.cs.html#dnt=false&id=twitter-widget-0&lang=cs&original_referer=https%3A%2F%2Fwww.kdu.cz%2Faktualne%2Fz-medii%2Fjan-bartosek-%25E2%2580%2593-klaster-v-kostelnim-vydri&size=m&text=KDU-%C4%8CSL%20-%20Jan%20Barto%C5%A1ek%20%E2%80%93%20kl%C3%A1%C5%A1ter%20v%20Kosteln%C3%ADm%20Vyd%C5%99%C3%AD&time=1639680920384&type=share&url=https%3A%2F%2Fwww.kdu.cz%2Faktualne%2Fz-medii%2Fjan-bartosek-%25E2%2580%2593-klaster-v-kostelnim-vydriTV Noe

Jan Bartošek bere život jako putování, cestu nebo výstup na horu. To, že jsme se narodili, považuje za dar a vnitřní svobodu, za základní nástroj poznání sebe a světa. Jako terapeut poznal, že máme-li se v životě posunout dál, musíme mnohé odevzdat. Jinak se pořád budeme vracet na stejné místo. Stále si v sobě nese radost ze všech těch vyléčených, kteří vykročili ke svobodě.

„Všichni jsou zde vítaní, je to takové zázemí, takový domov, přístav pro všechny, kteří si potřebují odpočinout. Kostelní Vydří prakticky provází celý můj život. Jako dítě jsem sem s rodiči jezdil, ale ten zlomový bod nastal v okamžiku, když jsem přestal chodit do kostela a začal hledat vztah s bohem. To se odehrávalo zde. Je to místo, kde jsem se rozhodoval, zda moje budoucí cesta půjde cestou kněží, nebo manželství. Rozhod jsem se pro manželství a rozhod jsem se dobře,“ uvedl Bartošek.

Více ZDE