Situace týkající se našeho důchodového systému je vážná a vyžaduje okamžitá řešení. Počet lidí v produktivním věku vztažený na jednoho důchodce klesá vlivem demografického vývoje. Tento trend je dlouhodobě neudržitelný a je potřeba konstruktivní změna. Kdo si ani tuto stručnou argumentaci nedokáže reálně představit, možná lépe pochopí informaci, že před 20 lety připadli na jednoho seniora tři pracující lidé, v roce 2030 již jeden a půl a v roce 2050 bude mít každý z nás „přiděleného“ jednoho svého důchodce! Tvrdé, obrazné, ale principiálně pravdivé…

Proto navrhujeme-li nyní jako vládní koalice omezení valorizace důchodů a zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu, je to z důvodu, že musíme zamezit růstu rozdílu mezi příjmy a výdaji v důchodovém systému. Samozřejmě ve prospěch příjmů. Důležité je také zdůraznit, že nesouhlasné hlasy té části veřejnosti, která argumentuje „ožebračováním“ důchodců, jsou zcela liché. Výše současných důchodů je na historicky nejvyšší úrovni a průměrný důchod červnovou valorizací přesáhl 20 tisíc korun českých měsíčně.

V rámci celé strategie státní koncepce se však také v této souvislosti musíme zaměřit na podporu rodin a zvýšení porodnosti. Je důležité, aby rodiny měly alespoň dvě děti. Potřebujeme proto vytvořit takové podmínky, které podpoří rozhodnutí mladých lidí rozšiřovat svou rodinu a umožní jim zajistit výchovu budoucích generací. To vždy bylo a zůstane pro KDU-ČSL prioritou.

Ruku v ruce s tím je důležité nalézt finanční zdroje pro financování důchodového systému, aniž bychom tím zatěžovali státní rozpočet a omezili důležité oblasti, jako jsou zdravotní služby, sociální programy, výstavba a rozvoj země. Je to náročný úkol, který nás čeká, ale musíme ho zvládnout. Laik se možná ptá, kde je možné pro důchodový systém „brát“, když ani státní rozpočet to „neumí“? Ale on by uměl, kdyby… chce se mi dodat kdyby se ale chtělo! Laik si to možná neumí představit, ale existuje možnost propojit energetiku s důchodovým systémem. V energetice absolutně nerozvážně uvažujeme o nevýhodných řešeních, když výhodná jsou nasnadě. Proč přistupujeme na variantu, že naši lidé ze svého platí zahraniční důchodce, když by byla možnost z energetických výnosů platit důchody české? Můžeme transformací energetické soustavy transformovat důchodový systém a vybudovat penězovod stát – energetický soustava – důchodový systém. Každý z nás si může takto spořit přes energetiku na důchod a díky zákonem jištěné ziskovosti jde o finančně bezpečnou cestu ke spokojenému a zajištěnému stáří, aniž zdrancujeme státní rozpočet.

Více najde na mém blogu