Zdroj: Dačický zpravodaj

Ruku na srdce, žijeme si tu krásně…. Naštěstí se nemusíme bát o život a slovy klasika Jana Wericha „Když nejde o život, jde o …“. Však víte, jak to řekl… A co nás jako město trápí, na to hledáme řešení – sami nebo ve spolupráci s krajem.

Vedle jiných témat je to také bezpečnost dopravy a s ní spojená bezpečnostní rizika. Vlivem nevhodného, mnohde až havarijního stavu silnice II/406 z Jihlavy přes Dačice do Slavonic, což je frekventovaná tepna na Rakousko pro všechny typy dopravy, se jízda zde často mění ve velký adrenalin a snadno se může stát i hazardem se životem. Na pozadí tohoto stavu je dobré také připomenout, že se v celé republice, Dačice nevyjímaje, zvyšuje „stupeň motorizace“, tzn. přepočet motorových vozidel na počet obyvatel, stejně jako „stupeň automobilizace“, tedy počet osobních automobilů vztažený k počtu obyvatel. A celkový vývoj automobilizace nevyjímaje. V konkrétních číslech jde o to, že např. v roce 2017 připadal v Dačicích 1 automobil na 1,95 obyvatele (celorepublikově 1 automobilové vozidlo na 1,98 obyvatele) a v případě motorových vozidel celkem dokonce 1 motorové vozidlo na 1,3 obyvatele. V průběhu předcházejících 7 let se automobilizace v rámci ORP Dačice zvýšila o necelou třetinu a rostou i průměry denních dojížděk a vyjížděk obyvatel (z jiných obcí/měst do Dačic za prací nebo školní docházkou, resp. z Dačic do jiných obcí/měst ze stejných důvodů). Důkaz, že je nutné dopravní situaci v Dačicích řešit! A jsem rád, že se na kraji podařilo s dopomocí vedení obcí na této trase doladit majetkové poměry k dotčeným pozemkům. Že krajská veřejná zakázka, obsahující dvě stavby „Rekonstrukce silnice II/406 Dačice – Slavonice“ a „Křižovatka silnic II/151 a II/406 u Dačic“ v celkové předpokládané výši investičních nákladů lehce přes 314 mil Kč včetně DPH má zelenou a je ve stádiu podpisu smlouvy s dodavatelem vzešlým ze zadávacího řízení (splnil podmínky zadávacího řízení a podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku podle hodnocení). Bude tak moci začít rekonstrukce 9,76 km dlouhého úseku silnice z Dačic na Slavonice, včetně počítaného rozšíření, úpravy podél silnice a opravy mostu v Dolním Bolíkově.

Dokončení zakázky je plánováno na srpen 2024 (křižovatka) a září 2024 (rekonstrukce silnice). Pak snad bude cesta z Dačic dál na jih do Rakouska adekvátní její vytíženosti, efektivní z hlediska času, bezpečnosti a kvality jízdy pro všechny motoristy z domova i ze zahraničí. A potkat cestou autobus nebo kamion už nebude o nervy…