Jan Bartošek: Nesmíme zavírat oči před nebezpečí, které hrozí mladým lidem v kyberprostoru. 

Tisková zpráva

Radikalizace mladých lidí v kyberprostoru, široká paleta nástrah, kterým mládež musí v online prostoru čelit, i možná řešení, jak jim v tom nejlépe pomoci. To budou témata příspěvků konference s názvem „Radikalizace mládeže“, která se uskuteční v pondělí 20. června od 15 hodin v Poslanecké sněmovně. Záštitu nad konáním konference převzal místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek, mezi vystupujícími bude například šéf BIS Michal Koudelka nebo ministr vnitra Vít Rakušan. Konference je volně otevřena zájemcům z řad odborné i široké veřejnosti. 

 ,,Konference otevírá aktuální téma radikalizace v kyberprostoru s důrazem na děti a dospívající. To totiž představuje závažný bezpečnostní a společenský fenomén, kterému je zapotřebí se systémové a dlouhodobě věnovat. Obsah jednotlivých příspěvků mapuje nové trendy v této oblasti a dává podněty k diskusi o rozpoznávání a prevenci těchto jevů perspektivou různých oborů s profesi,“ uvádí doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA z Fakulty biomedicínského inženýrství.

Radikalizace mladých lidí a problémy, s nimiž se v kyberprostoru často potýkají, mají dopad nejen na jejich vývoj a bezpečnost ale i na jejich rodinu a život, který mají před sebou. A v České republice zatím chybí systematické řešení, které by mladým lidem pomáhalo s tímto tématem pracovat a řešit případné problémy, které je potkají.  „V současné době tráví děti a mládež čím dál více svého času v online prostředí. Do jisté míry to může být i dopad dlouhodobého trvání výuky z domu při pandemii. Obrovské možnosti, které internet a sociální sítě mladým lidem poskytují, mají bohužel i potenciál k rychlejší radikalizaci mladých lidi. Vlivem násilí, které se šíří mezi mládeži, se mohou identifikovat s nenávistnými ideologiemi. Přestávají vnímat realitu běžného života a mohou u nich převládat sklony k násilí a nenávisti. Musíme se tomu začít věnovat a zapojit do prevence jak rodiče, tak školy. Naučit je rozeznávat změny, které u těchto mladých lidí probíhají a včas jim dokázat pomoci,“ vysvětluje místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek 

Podobně vnímá tento problém i šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka: „Internet a sociální sítě jsou dobrý sluha ale špatný pán. Na jedné straně přinášejí pohodlí, rychlost, zábavu nebo poučení. Na straně druhé vedou ke vzniku názorových sociálních bublin a zkratkovitému vidění světa. Odtud je už jen krůček k radikalizaci a volání po jednoduchých řešeních. Je naší povinností tenhle fenomén nepodceňovat a hledat cesty zejména v oblasti osvěty napříč generacemi.”

Konference se uskuteční v pondělí 20. června od 15 hodin v Konírně Poslanecké Sněmovny.

ÚČASTNÍCI KONFERENCE:

• doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA — Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze Radikalizace dětí a dospívajících v online prostoru — bezpečnostní výzvy a možnosti prevence 

• Mgr. Vít Rakušan — ministr vnitra ČR Radikalizace mládeže, podhoubí populismu 

• plk. Ing. Michal Koudelka — ředitel Bezpečnostní informační služby Vliv radikalizačních tendencí na naši bezpečnost 

• prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. — politolog a bezpečnostní analytik Aktuální trendy a perspektivy radikalizace mládeže v České republice 

• doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr. h. c. — forenzní psycholožka a soudní znalkyně Online radikalizace mládeže z pohledu forenzní psychologie 

• Mgr. et Mgr. Pavel Bacík — ředitel Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Integrace jako prevence radikalizace s akcentem na rodiny a mládež