Tiskové zprávy

Včera požehnal papež František během své pravidelné středeční audience reliéf české světice sv. Ludmily. Ten jsem k němu dovezl jako místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a jihočeský Orel a vyslanec celé orelské organizace.

Proč Orlové poslali k požehnání právě reliéf svaté Ludmily? „Loni na podzim jsme si v Česku připomněli důležité výročí – 1 100 let od smrti svaté Ludmily. Tato patronka rodin, matek, babiček a vychovatelů je též patronkou organizace Orel. Ta má za cíl podporovat zdravý rozvoj duše i těla. U příležitosti tohoto výročí se Orlové rozhodli vyhotovit reliéf sv. Ludmily, který bude umístěn ve městě Tetín spojeném právě s odkazem této světice, která zde byla zavražděna,“ vysvětluje Jan Bartošek. Dále doplnil, že si na organizaci Orel váží důrazu na rozvoj dětí a mladých lidí nejen ve sportovní oblasti. „Jako člen Orla vím, že to není pouze o sportu, ale také o výchově k zásadám férovosti a týmové práce stejně jako o úctě k tradicím. Myslím si, že je to pro nastupující generaci velmi prospěšné,“ doplnil Bartošek.

Na cestu ho vyslal celostátní starosta Orla Stanislav Juránek. Ten připomněl i důležitou roli členů Orla v české a československé historii: „Orlové nejen organizovali poutě na sv. Hostýn a v letech 1939–1948 se modlili za pád nacizmu a komunismu, ale zapojili se aktivně do odboje proti těmto totalitám. Zejména letos si připomínáme úspěšný útok parašutistů na Reinharda Heydricha. Vojáci, kteří nacistického zločince usmrtili, byli ORLI Jan Kubiš a Jozef Gabčík. Další tisíce příslušníků Orla se zapojily do odboje a vlastenecké činnosti v období druhé světové války a komunistické totality a byly skutečnými hrdiny a vzory, které potřebuje i dnešní mládež,“ uzavřel Juránek.Jan Bartošek ale do České republiky nepřivezl z Vatikánu jen požehnaný reliéf sv. Ludmily. Podařilo se mu připravit překvapení pro všechny členy Orla, které jim bude předáno v neděli 26. června při příležitosti oslav 100. výročí od Orelského sletu v Brně. Jan Bartošek k tomu dodává: „Je známo, že papež František je velkým podporovatelem sportu, a proto jsme mu dovezli jako dar fotbalový míč od ORLA z České republiky. Druhý, který jsem sebou měl, nám k mé velké radosti Svatý otec podepsal, a podpořil tím  fotbalové zápasy o Pohár kardinála Berana. Věřím, že tento dárek udělá všem členům Orla velkou radost.“