Zdroj: Ozvěny jihozápadní Moravy

Již dlouho u nás máme obchodní řetězce, ale za mne mají malé lokální prodejny své kouzlo, atmosféru a především zásadní význam pro obyvatele bezprostředního okolí. V obci, na jejímž okraji nestojí supermarket, je místní obchod opravdu potřebný, řekl bych nezbytný pro zachování kvality života na venkově a komfort občanů.

Za chvályhodný proto považuji dotační program na podporu venkovských prodejen Obchůdek 2021+, v rámci kterého mohou kraje poskytnout provozovatelům maloobchodních prodejen finanční podporu na provoz v maximální výši 100 000 Kč. Mimo úřední řeč jde tedy o finanční pomoc místním koloniálům v obcích do 1000 obyvatel (resp. do 3000 obyv., jejíž místní části mají méně než 1000 obyv.) na výdaje spojené s provozem. Samozřejmě za splnění programem stanovených podmínek. Celková suma alokovaná na tento projekt Jihočeským krajem činí pro letošní rok 4 mil. Kč.

Cílem programu je primárně podpořit místní prodejce, sekundárně jde ale o významnou podporu celé lokality. Rozhodování lidí o tom, kde budou bydlet, je ovlivněno mj. také kvalitou života v daném místě, kterou vedle mnoha kritérií dotváří i obslužnost. „Krám“ a „hospoda“ jsou důležitými místy setkávání lidí. Místní obchod sice nenabídne všechno to, co neosobní velkometrážní prodejní hala, ale je nedocenitelný pro starší občany, maminky na mateřské, kuchařky, kterým náhle něco došlo… Nakoupí vše potřebné v obchůdku za rohem, a ještě při tom utužují své sociální vazby v rámci místní komunity. To je přesně to, co obec potřebuje, co potřebují lidé, kteří tam žijící nebo dojíždějí tam za rekreací. Člověk z města třeba úplně nevnímá důležitost obchodu v místě bydliště… On ho má také, třeba i ve své ulici, třeba na cestě do práce nebo třeba na tom obchodně-logistickém okraji svého města. To je jeho obchod na rohu, nehledě na to, že on má navíc i mnohem širší možnost výběru. Obyvatelé malých obcí (proto právě podmínka do 1000 obyv.) mohou sice také nakoupit cestou domů, a určitě to tak dělají, ne všichni však musí být motorizovaní, případně ne všichni jsou cest za velkými nákupy schopní apod. A my si přeci chceme zachovat venkov pro kvalitní a plnohodnotný život, kam se lidé budou chtít stěhovat, a nedělat z něj pouhé místo na přespání nebo cíl výletů do skanzenu minulosti. Pro dokreslení významu projektu uvedu na závěr ještě několik zajímavých čísel… Jihočeský kraj má nějakých 624 obcí, kdy obcí je touto statistickou mluvou myšleno i město s 50 000 obyvateli a více (sice jedno, ale máme ho), a z toho 521 obcí má do 1000 obyvatel. Na tom je vidět, že dotační program Obchůdek 2021+ má u nás v kraji velký potenciál a každoroční počet uchazečů o tuto dotaci je dalším důkazem.

Letos se sešlo ke dni uzávěrky 134 žádostí (v celkové výši požadovaných finančních prostředků téměř 15,5 mil Kč). Z toho formálně správně podaných bylo 122 žádostí (požadavek lehce nad 14 mil. Kč). Bodovým hodnocením pak komise došla k návrhu podpořit 57 žádostí, které tak vyčerpají celou čtyřmilionovou výši dotace.

Smysluplné projekty jsou přesně to, co považuji za radost projednávat a najít na finální podobě shodu. Proto jsem rád, že i letos Jihočeský kraj touto cestou podpořil dobrou věc.