Tisková zpráva

Dvě sportovní organizace s bohatou historií dnes na půdě Poslanecké sněmovny uzavřely memorandum o spolupráci. Jeho cílem je spolupracovat v oblasti využívání tělocvičen a dalších prostor tak, aby se jim podařilo zvládnout energetickou krizi, aniž by musely výrazně omezit svoje aktivity. Organizace, které mají dohromady cca 170 000 členů, budou spolupracovat i ve školení trenérů a předávání know-how. Záštitu nad podpisem memoranda převzal místopředseda Poslanecké sněmovny a 1. místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek.

Motivací k uzavření memoranda a zahájení spolupráce jsou sdílené obavy zástupců obou organizací z toho, že jejich dlouholeté tradice mohou v současné komplikované době čelit velkým těžkostem. A to jak v podpoře sportu, výchovy mládeže a rozvíjení společenského života v českých obcích a městech, tak v jejich snaze o rozvoj vlastenectví a posilování hodnot. Vzájemná spolupráce jim umožní tyto aktivity i nadále rozvíjet. Sokol i Orel mají v České republice dlouholetou tradici. Záměrem memoranda je podpořit aktivity Sokola a Orla v celé České republice. Ukazuje se totiž, že Sokol má dominantní postavení spíše v Čechách a Orel na Moravě.
 
„Jsem ráda, že jsme dospěli k dohodě a podepsali toto memorandum, které je formálním vyústěním toho, co už mnohde funguje,“ říká Hana Moučková, starostka České obce sokolské. Členové obou organizací táhnou za jeden provaz a ukazují všem generacím radost z pohybu, sportu a nesoutěžního zápolení. Právě všestrannost byla u základů většiny dnes slavných sportovců. „Jsem hrdá, když tito sportovci řeknou, že u jejich začátků byl Sokol, jako nedávno Jiří Welsch nebo náš ambasador a olympijský medailista v šermu Alexander Choupenitch,“ dodává Moučková. Kromě toho jsou Sokol i Orel často centrem společenského života v obcích, poskytují zázemí pro nejrůznější plesy a další kulturní aktivity.
 
„Naším cílem je především vést širokou veřejnost k lásce k pohybu, ke sportu, který je fér a ve kterém se nevyhrává za každou cenu,“ říká starosta Orla Stanislav Juránek. Důvodem ke spolupráci je například i to, že budeme vzájemně využívat prostory bez ohledu na to, zda jsou Orlů, Sokolů nebo se jedná třeba o místní školu. „Budeme se spojovat všude tam, kde je možné předpokládat úsporu finančních prostředků. Společná cvičení, sdílení materiálu, společná školení trenérů, například florbalu nebo atletiky. I některé naše slavnosti můžeme prožívat společně. Ať už jde o Památný den Sokolstva, nebo naši oslavu u příležitosti uctění památky našich členů, hrdinných parašutistů Gabčíka s Kubišem, kteří dokázali úspěšně zaútočit na Reinharda Heydricha v roce 1942.“

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 4-300x300.jpg.

„Vznik memoranda o spolupráci organizací Orel a Sokol jsem inicioval z mnoha zásadních důvodů. Jsem hrdým členem Orla a vnímám současnou těžkou dobu. Proto si dovedu představit, co organizačně i finančně obnáší vést takový spolek,“ říká Jan Bartošek, místopředseda PS PČR a 1. místopředseda KDU-ČSL. „Udělám vše, aby se jejich činnost rozvíjela. Obě organizace od počátku nabízejí vedle podpory zdravého sportovního ducha a dobré kondice také získání celé řady dalších dovedností, využitelných v mnoha oblastech lidského života. Nejsou žádnou výjimkou případy, kdy členové profesionálních hasičských sborů, policie a armády mají svou dětskou sportovní minulost spojenou právě s působením v Orlu nebo Sokole. Je třeba nejen fyzická zdatnost, ale i znalost pravidel spravedlnosti a férovosti. Z mé pozice se budu snažit iniciovat užší propojení těchto sportovních organizací s ministerstvem obrany i vnitra,“ dodal Bartošek.
 
Závěrem si ještě připomeňme, že on-line doba dlouhodobě a nebezpečně odvádí děti od pohybu na čerstvém vzduchu, od opravdových sociálních vazeb. Tento trend negativně prohloubilo i období covidu, kdy děti trávily dlouhé měsíce bez kontaktu s kamarády. Řada dětí musela sportovní aktivity přerušit a mnoho z nich se k nim už nevrátilo. I to byl jeden z výrazných impulsů pro obě organizace a jejich představitele zahájit společná jednání.