Sněmovnou dnes byla odhlasována změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, která reaguje na dlouhodobý problém, kdy jsou za účelem zisku a ve velkém rozsahu komerčně šířeny předměty s tématikou propagující zejména nacistické, ale i další ideologická hnutí, která směřují k potlačování práv a svobod člověka

Odůvodnění Jana Bartoška k této zákonné změně:

„Je to vlastně velmi jednoduché. Nacistická i komunistická totalita má na svých rukách krev. Zabíjeli skutečné hrdiny, ničili spořádané rodiny, věznili nevinné občany, kradli poctivě nabytý majetek i podniky. Lámali duši lidí i celého národa. Oběťmi byli všichni – politikové, bohatí podnikatelé, vysokoškolští profesoři, ale i obyčejní sedláci a živnostníci, studenti, děti, kterým zabili rodiče. Věřící lidé i agnostici. Političtí bojovníci i obyčejní poctivci. Totalitní režimy vždy ničili ty, kteří měli hrdě vztyčenou hlavu a rovnou páteř. Lidi poctivé a pravdomluvné, ty, kteří se nebáli. Dodnes nebylo nikde v našich zákonech pevně zakotveno to, že nikdo nesmí šířit díla a produkty, které obsahují a propagují hesla, symboly či představitele těchto zločineckých ideologií. Vidíme pak různé bizarnosti – hrnky či trička s obličeji masových vrahů, nebo volně dostupná nacistická literatura.

K podání tohoto návrhu mě přiměla situace z loňského roku, kdy se u nás objevila volně k prodeji kniha s nacistickou tematikou poprvé vydaná v roce 1938 s názvem Jedovatá houba. Je to tvrdě antisemitská kniha, která neskutečným způsobem uráží a ponižuje Židy jen proto, že jsou Židé. Na to reagovala Federace židovských obcí podáním trestního oznámení a následně se ozval i německý velvyslanec Christoph Israng. V té době byl zákon ale nastaven tak, že pokud by měl být za prodej a distribuci těchto předmětů někdo trestně stíhán, musel mu být prokázán úmysl podporovat nebo propagovat tato hnutí. Což se ve většině případu nedařilo. Od letošního roku by tomu konečně mělo být jinak a bude explicitně zakázáno podobné produkty byť jen prodávat.“ 

O správnosti tohoto kroku je přesvědčen i izraelský velvyslanec v České republice Daniel Meron, který poděkoval Janu Bartoškovi i všem poslancům, kteří návrh schválili: „Gratuluji Parlamentu České republiky a poslanci Janu Bartoškovi za přijetí zákona kriminalizující jakékoliv komerční šíření nacistického materiálu. Je to důležité zejména v předvečer Mezinárodního dne památky obětí holocaustu.“