Tiskové zprávyDelegáti Celostátního sjezdu KDU-ČSL dnes zvolili Mariana Jurečku předsedou KDU-ČSL. Dosavadní lídr lidovců získal v tajné volbě silný mandát – podporu mu vyjádřilo 81 % hlasujících, tedy 224 delegátů z celkového počtu 275 hlasujících. Prvním místopředsedou strany se stal Jan Bartošek. Místopředsedkyní se stala Šárka Jelínková a dalšími místopředsedy byli zvoleni Tom Philipp, Petr Hladík a Lukáš Curylo.

Moc děkuji všem delegátkám a delegátům za důvěru, velmi si vážím takto silného mandátu. Zároveň chci poděkovat končícím místopředsedům, kteří pro stranu odvedli obrovský kus práce,” řekl znovuzvolený předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. „V říjnu jsme slíbili, že budeme sociálním svědomím vlády a to nadále platí. Lidovci mají ve vládě silné zastoupení a naším cílem je vybudovat sebevědomý stát se stabilním rozpočtem, který tu vždy bude pro ty, kteří adresnou pomoc opravdu potřebují a nezneužívají ji. Osobně chci ukázat, že sociální politiku lze dělat nesocialisticky a přesto solidárně. Je to poprvé v novodobé historii, kdy je resort MPSV v rukou křesťanské demokracie. O to větší cítím odpovědnost, abych odvedl dobrou práci, a to nejen jako ministr, ale také jako předseda KDU-ČSL,” uvedl předseda Marian Jurečka. 

Vždy jsem cítil, že chci měnit věci ve veřejném životě k lepšímu a s tímto úmyslem jsem také vstoupil do politiky. Pozice prvního místopředsedy vládní strany v sobě nese velkou zodpovědnost a také možnost přinášet pozitivní změny a zajišťovat bezpečnější svět pro naše občany. Nadále se budu věnovat bezpečnostním tématům, která se ukazují ve stínu války na Ukrajině jako velmi důležitá. Bezpečnost našich rodin, našich měst, ale i státních institucí pro mě byla vždy prioritou a bude jí i nadále. Děkuji všem kolegům a spolustraníkům za důvěru a podporu a těším se na práci nového týmu ve vedení KDU-ČSL,” uvedl nově zvolený první místopředseda Jan Bartošek, který získal 175 hlasů z 276. 

Funkci místopředsedy obhájil Petr Hladík s 163 hlasy. Místopředsedkyní se stala také Šárka Jelínková s 225 hlasy.

„Bylo mi ctí působit v předsednictvu a cítím vděčnost, že v této roli mohu pokračovat. Blíží se nám komunální volby, nejen proto se i v dalším funkčním období budu věnovat regionální politice. Naše strana má jasný program a vizi, jak se dobrým způsobem starat o kraje a obce. Letos na podzim tak do voleb vysíláme silné a kvalitiní kandidáty. Věnovat se chci nadále i oblasti životního prostředí a energetice, které jsou pro lidovce důležitým tématem. Musíme o naši krajinu pečovat s láskou, abychom ji v dobrém stavu předali také našim dětem a vnoučatům, uvedl místopředseda Petr Hladík

„Jsem ráda, že mohu i nadále působit v předsednictvu strany. Myslím si, že je velmi důležité, aby právě na této pozici byla žena, která má jasnou vizi. Mým cílem je podpořit rodiny, zvláště pak maminky. Jsou to totiž právě ony, které pečují o rodiny více než samy o sebe. Starají se o děty i seniory. Díky nim mnoho lidí může opustit tento svět v prostředí domova, a ne v nemocnici nebo v pečovatelském domě. Sama jsem máma a vím, o čem mluvím. Musíme zvládat neskutečně mnoho věcí, proto se chci na nás ženy v lidovecké politice zaměřit,” uvedla místopředsedkyně Šárka Jelínková , která se dlouhodobě věnuje sociální politice. 

Do vedení strany se nově dostal s 198 hlasy poslanec Tom Philipp a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo s 159 hlasy. 

Ve svém životě jsem chtěl vždy pomáhat druhým lidem, proto jsem šel studovat medicínu. Měnit věci k lepšímu mohu ale také jako politik. Z tohoto důvodu jsem se stal poslancem a dnes kandidoval do předsednictva KDU-ČSL. Jsem vděčný za to, že mi dali straničtí kolegové důvěru. Budu se snažit, abych naplnil jejich očekávání,” uvedl Tom Philipp s tím, že se chce dál věnovat hlavně zdravotnicko-ekonomickým tématům. 

Jedná se o mé první funkční období v předsednictvu, o to více jsem si vědom zodpovědnosti, která se ode mě očekává. Rád bych do této nové role vnesl své zkušenosti z pozice ředitele Charity ČR. I nadále se chci řídit svým osobním mottem, které zní: Jenom život, který žijeme pro druhé, stojí za to,” uvedl Lukáš Curylo.

Členy předsednictva jsou také z titulu svých funkcí předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný a generální sekretář strany Pavel Hořava.

Mým celoživotním tématem je vzdělávání. Máme kvalitní školský systém, na který můžeme být hrdí. Některé jeho parametry si ale zaslouží úpravy s ohledem na moderní trendy ve vzdělávání stejně jako důraz na neformální vzdělávání. Jako bývalý ředitel gymnázia mám do této oblasti vhled a rád bych své zkušenosti předával dále, neboť je to právě kvalitní vzdělávání, které tvoří prosperující a moderní stát,” uvedl Marek Výborný. „Druhou oblastí, které se věnuji, je spravedlnost a právo. Jako KDU-ČSL jsme stáli za úspěšným projektem Milostivého léta, které pomohlo k oddlužení desetitisícům lidí. Jsem vděčný, že z pozice předsedy poslaneckého klubu mohu být součástí předsednictva strany a na těchto tématech dál pracovat i se svými stranickými kolegy,” dodal Marek Výborný.

KDU-ČSL se dlouhodobě profiluje jako silná strana, která je zde pro běžné občany. Myslíme na jejich problémy a věnujeme se tématům, která jsou pro ně důležitá. Razíme politiku, která bude prospěšná všem generacím. Máme s tím dlouhodobou zkušenost, neboť působíme na politické scéně již přes sto let,” uvedl generální sekretář strany Pavel Hořava.