Security Magazín

Místopředseda poslanecké sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) poskytl rozhovor pro Security magazín. Zde byl dotázán na fungování nového útvaru Národní centrály pro boj s terorismem, extrémismem a národní kriminalitou, další téma představovaly dezinformace a boj s nimi.

Pane poslanče, od 1. ledna 2023 funguje Národní centrála pro boj s terorismem, extrémismem a kybernetickou kriminalitou. Je podle Vás zřízení nového útvaru zárukou větší efektivity v boji právě s terorismem a kyberkriminalitou?
Určitě je to velmi pozitivní krok směrem k efektivnějšímu boji s terorismem a kyberkriminalitou. Nový útvar bude mít k dispozici špičkovou technologii a odborníky, kteří budou mít k dispozici potřebné zdroje k boji s těmito hrozbami. Útvar bude soustředit svou pozornost na monitorování nových trendů a identifikaci rizik, což by mělo významně přispět k zajištění bezpečnosti občanů v České republice.
Kybernetická kriminalita a terorismus jsou stále rostoucí hrozbou, která může mít neblahé důsledky pro Českou republiku. Je třeba podniknout všechna potřebná opatření, abychom se ujistili, že jsme schopni se chránit i ve virtuálním prostoru. Je naprosto klíčové, abychom se kybernetické bezpečnosti věnovali daleko důkladněji, než tomu bylo doteď, a Národní centrála pro boj s terorismem, extrémismem a kybernetickou kriminalitou bude mít klíčovou roli při řešení těchto hrozeb a její zřízení je velmi důležité pro zajištění bezpečnosti občanů v České republice. Je taky nutné dodat, že vznik nového útvaru není žádná politická rošáda nové vlády nebo rozmar ministra vnitra, jedná se o výsledek pracovní skupiny, která pracovala již od roku 2019.

Jak hodnotíte vývoj tuzemské dezinformační scény? Představuje reálné nebezpečí pro demokratické pořádky, nebo jde jen o marginální jev, který je ale v krizi o to více slyšet?
Vývoj dezinformační scény pozoruji s velkými obavami. Lidé si vůbec neuvědomují, jak strašný mocenský nástroj jsou digitální sítě a znalost psychologie. Když je zkombinujete, můžete lidem opakováním jedné informace s prominutím vyrazit mozek z hlavy. A je úplně jedno, jestli tou informací je, že máte volit Tondu nebo Anču, že máte kupovat od Franty nebo Lojzy, že máte věřit Východu nebo Západu. Čím tu síť psychologicky nakrmíte, tím uděláte paseku. Lidé nemají nejmenší tušení, s jak velkým množstvím trollů, botů a neautentických hráčů se dnes v online prostoru setkávají. A poslední rok nám do hry vstupuje i umělá inteligence, na které už ani v češtině nepoznáte, že v konverzaci nemluvíte s reálným člověkem. Myslím, že lidé mají právo na vlastní, digitálně nemanipulovaná rozhodnutí. Kdybych to měl říct nějak lapidárně, tak: Máme právo se rozhodovat a mýlit bez cizího vlivu na náš mozek. Ta rozhodnutí, mají být jen naše a nikdo cizí nám do toho nesmí „kecat“.  

Více najdete ZDE