Názory Aktuálně

V dobách komunistické totality bylo vše, co se týkalo náboženství ve veřejném prostoru tabu. Tak se ani nevědělo, že Židé, naši „starší bratři ve víře“, mají trochu jiný kalendář a slaví trochu jiné svátky. Dnes je tomu naštěstí jinak a mnozí z nás vědí, že židovský Nový rok připadl letos na 16. září. Jen před pár dny se tak tedy začal psát letopočet s číslem 5784.

Jak je to možné? Židé se totiž řídí přísně lunárním kalendářem a roky počítají od počátku světa, alespoň podle standardních biblických výkladů. Dalo by se říci, že od nepaměti, ale z historicky doložených dokumentů vyplývá, že je tomu tak nejméně od 10. století před naším letopočtem. Z té doby pochází nejstarší židovský kalendář, který byl nalezen v kdysi v kanaánském městě Gezer, ležícím dnes mezi Jeruzalémem a Tel Avivem.

Stvoření světa je – jak známo – popsáno ve Starém zákoně v knize Genesis. Ve druhé kapitole se mimo jiné píše, že tehdy Bůh stvořil i první lidi, Adama a Evu, a usadil je v zahradě Eden. Podle Bible se tak stalo před necelými šesti tisíci lety, tedy konkrétně před 5784 lety. Možná to v někom budí otázku, jak mohou Židé, mezi kterými je celá řada špičkových vědců a nositelů Nobelových cen, věřit v něco takového? Jak mohou vůbec takovou myšlenku přijmout, když je jednoznačně vyvrácena vědeckými důkazy? Třeba tím, že nejstarší pozůstatky druhu homo sapiens, známé jako „Omo I“, byly nalezeny v Omo Kibish v jihozápadní Etiopii a nedávný výzkum ukazuje, že jsou staré asi 230 000 let. Ještě starší jsou nálezy z Maroka, které lze datovat do doby před 360 000 lety, i když v tomto případě nebyl jednoznačně stanoven lidský druh. Další paleontologické a archeologické důkazy hovoří o tom, že již před více jak 50 000 lety tito předchůdci moderního člověka pohřbívali své mrtvé a uctívali svá božstva. Lovci a sběrači se postupně začali usazovat a budovat svá sídla. To se dělo přinejmenším před 20 000 lety. Vždyť nejstarší město světa, Jericho, se nachází právě v Izraeli a vědci datují jeho vznik do 10. století před naším letopočtem. Tak proč tedy rok 5784 od vzniku světa a stvoření Adama a Evy?

Více ZDE