Dačický zpravodaj

Projekt Ukliďme Česko někdy či někde zaregistroval pravděpodobně každý. Kolik z více než 10 milionů obyvatel ČR se některé z jeho akcí osobně zúčastnilo přesně neuvedu…

Malé číslo to přesto nejspíš nebude, protože podíváte-li se na internetové stránky uklidmecesko.cz, uvidíte, že aktuálně jich proběhlo již téměř 4500 (pozn.: ke dni přípravy textu). Stejnojmenné zájmové sdružení Ukliďme Česko vzniklo před 10 lety a jeho hlavní činností ve výčtu uvedených je organizování celorepublikové úklidové akce. Vedle obecních, školních, firemních a jiných úklidových počinů probíhají celoročně pod značkou Ukliďme Česko dva hlavní avizované úklidy na jaře a na podzim. Za pomoci sdružení, jeho know-how a materiální podpory mohou místní dobrovolníci snadno zorganizovat skutečně užitečnou, ale i společensky lákavou úklidovou akci, ke které se mohou připojit lidé napříč místní komunitou. Na webu sdružení je to krátce a výmluvně vystiženo kdesi v textu: Uklízíme společně! Hlavním cílem je likvidace černých skládek, resp. aktivní boj s nimi, a vyčištění nepořádku z českých měst, vesnic a zejména přírody.

Takových organizátorů je každoročně v průběhu jarního i podzimního kola této „úklidovky“ (slovníkem webu sdružení) mnoho a není nic jednoduššího než registrace místních dobrovolných úklidových čet do projektu. Za výše zmiňovanou podporu, které se jim od sdružení dostává, nemají organizátoři nic jiného za povinnost než provést drobnou administraci ve formě reportu z úklidu.

Konec teorie, pojďme se podívat na praxi a fakta. V Dačicích se k jarnímu kolu Ukliďme Česko 2023 registrovala místní organizace KUD-ČSL. Díky Kateřině Markové, která se ujala uspořádání, jsme se v sobotu 1. dubna společně vypravili na Hříšici ke Kleničnímu vrchu. Rozhodli jsme se zaměřit naši „očistu“ na strouhy. A nestačili jsme se opravdu divit… Naše nadšení bylo doprovázeno překvapením, co jsou lidé schopni vyhodit do „bezbranné“ přírody. Dobrá nálada nás neopustila, ani přes různé nálezy a vlastně tak trochu paradoxně ji podněcoval rostoucí počet pytlů s odpadky. Nebyli jsme tu zbytečně a nenechali jsme přírodu ve štychu, aby si poradila sama, což je mnohdy vzhledem k druhu a materiálu odpadu dokonce zcela nemožné. A jak jsme dopadli? Vysbírali jsme odpadky, které svou celkovou vahou 50 kg zaplnily 9 k tomu určených pytlů. To považuji za velký úspěch a Kateřině Markové moc děkuji za skvělou organizaci akce. Všichni jsme si to moc užili. Odvedli jsme práci, kvůli které jsme se sešli, a za odměnu jsme si ještě užili i první letošní opékání špekáčků na Kleničním vrchu ve společnosti bezvadné party. Každému jednomu z nás šlo o jediné – udělat aspoň něco, byť zdánlivě malého, co v reálu přispěje ve svém kontextu ke společenskému celku a prospěchu. A za to projekt Ukliďme Česko rozhodně považuji. Fandím mu, protože všem, kteří se pravidelně zapojují, jde o jediné, a to krásné a čisté Česko se zdravou přírodou.