Zdroj: Ozvěny

Je to jen několik dní, co proběhla slavnostní inaugurace nového prezidenta České republiky. Můj postoj je dlouhodobě neměnný. Na Hradě potřebujeme člověka, který uklidní rozjitřené vášně a znovu sjednotí rozdělený národ. Člověka, který bude spolupracovat a koordinovat své kroky s vládou a případně moderovat politickou debatu mezi koalicí a opozicí. Hlavu státu, která bude otevřená politické debatě. Bude povzbuzovat a ne se v zásadních chvílích země schovávat. Dlouhodobě potřebujeme osobnost vyznávající morální hodnoty, respektující Ústavu a všechny další zákonné normy.

Země potřebuje v čele osobnost, která bude důstojně reprezentovat Českou republiku navenek, zvyšovat její prestiž v zahraničí a zasazovat se aktivně za její zájmy. Jsem přesvědčen, že prezident Petr Pavel pro toto všechno má výrazné předpoklady, a že budeme mít po dvaceti letech na postu prezidenta republiky člověka, který pro to udělá maximum a budeme si ho moci vážit.

Osobně v jeho zvolení vidím velkou příležitost k restartu veřejného respektu k funkci prezidenta republiky. Procházíme dlouhodobě složitým obdobím. Lidé žijí ve velkých obavách, mnohdy se dotýkajících až samotné životní existence. To ale nikoho neopravňuje k tomu, aby vyvolával vlnu nenávisti. Proti tomu je vždy nutné se ohradit.

Podobná špína ulpěla i na poslední prezidentské kampani a ušetřen nebyl žádný kandidát, či kandidátka. S postupující dobou se dezinformační kampaň logicky soustředila zejména na jejího favorita, generála Petra Pavla. Její součástí bylo především povzbuzování strachu z dopadů z jeho zvolení. A šíření této lži napříč společností. Už tak polarizovaný národ ještě více radikalizovaly umně podstrkované překroucené, či zcela nepravdivé informace. A smutné je, že autoři to dělali zcela cíleně a manipulovali lidmi a štvali nás proti sobě.

Svobodný a demokratický svět bude vždy vybírat z více kandidátů. Samozřejmě nebudeme stoupenci stejné osoby. A tak je to v pořádku. Ve svobodném světě to je kromě práva na odlišný názor a možnosti vlastní volby také o slušnosti, morálce, hodnotách, úctě a respektu. Je o právech, ale také o povinnostech.

Mezi základní stavební prvky, utvářející naši zem, pro mne patří institut prezident republiky, který má být zastáván osobou morálně pevnou, hodnotovou a zásadovou. Nemusí jej sice všichni považovat za „svého prezidenta“, ale mohou jej všichni brát s respektem.

A co přát novému prezidentovi České republiky do jeho služby, jak své zvolení sám označil? Hodně sil, moudrosti a energie. Především však pevné zdraví. Ať čas mandátu, který má, naplní službou pro naši zemi a národ. A věřím, že mi všichni spolu pomůžeme tomu, aby se do naší země vrátily řád a pokoj!