Zdroj: Ozvěny

Závěr roku se vždy nese v duchu adventních oslav a prožitku požehnaných svátků vánočních v kruhu nejbližších a je pak vhodnou příležitostí k drobné rekapitulaci, tichému vyslání přání a vyslovení plánů pro rok následující.

Nejinak je tomu také letos. Máme pro to bohužel opravdu pádný důvod. Poslední tři roky žijeme v hodně turbulentní době, která nemálo lidem zcela zásadně změnila životy. Z klidu a částečně naivního pocitu absolutního bezpečí jsme se díky jednomu mikro šmejdovi s jeho mutacemi a následně jinému makro šmejdovi s jeho poslušnými přisluhovači dostali do nikým nečekané nebezpečné situace. Lidstvo tak dostalo velkou ránu. Po stránce zdravotní, ekonomické, energetické, bezpečnostní…Více než 80 let jsme nestáli tak blízko globálnímu vojenskému nebezpeční, a to jsme všichni věřili, že nic takového se díky dvojité válečné zkušenosti už nikdy stát nemůže. Cenový dopad na ekonomiku a rozpočet rodin je agresivní a bude to chtít čas a trpělivost, než dojde ke zklidnění.

Došlo k vpádu vojsk Ruské federace na Ukrajinu, který rozkolísal celosvětovou ekonomiku a cenu energií. Stále dokola je nutné připomínat a vysvětlovat, že to, co se děje na Ukrajině, není žádným lokálním konfliktem. Je naivní se domnívat, že by se Putin s případnou kapitulací nebo porážkou Ukrajiny spokojil a ve svém postupu nepokračoval dál… Na to záhy přišla i většina těch, kteří kdysi ruskému megalomanovi přisluhovali. Jsme zodpovědní za budoucnost naši a našich dětí. O tom, co se bude dít, se každodenně rozhodujeme. A jedním z takových klíčových rozhodnutí je např. i volba prezidenta, která nás čeká.

Mám tím na mysli, že v čele státu by měl rozhodně stát státník, člověk vysokých morálních kvalit, vzdělaný, zkušený, důstojně reprezentující svůj úřad doma a naši zem v zahraničí. Osobnost spojující společnost, ne škodolibý pokušitel a rozeštvávač z plezíru… Takový člověk by měl být hlavou naší země a vrchním velitelem naší armády. Takového člověka já osobně bohužel dlouhodobě v čele země postrádám… A přesně takového člověka musíme pro tuto pozici hledat. Skvělou příležitost budeme mít hned na začátku roku 2023. Volba nového prezidenta to je šance na pozitivní změnu. Pojďme ji využít. Je nutné přistoupit k této volbě se skutečnou rozvahou a odpovědností. S vědomím toho, že rozhodujeme na minimálně pět let dopředu… Právě proto, co v posledních letech prožíváme, je nutné obzvlášť pečlivě volit, kdo by nás měl těmi rozbouřenými vodami provést a naši zemi vyvést zase na klidnou hladinu.

Proto mi závěrem dovolte, abych všem popřál především hojnost zdraví, dostatek lásky, pohodu a klid mezi nejbližšími apod. Užijte si příjemný adventní čas, požehnané svátky vánoční a v novém roce nám všem přeji, ať se navzájem podpoříme v cestě k návratu ke skutečné toleranci, respektu, úctě a ochotě pomáhat tam, kde je skutečně potřeba! Protože pomoc potřebným a bližním nejen přispívá dobru věci, ale také krásně zahřeje u srdce!

Požehnané Vánoce a šťastný nový rok 2023!