Zdroj: Forum24

Ruská agrese se netýká jen Ukrajiny, její důsledky pociťujeme i v České republice, aktuálně například v podobě drahých energií. Z dlouhodobého hlediska pak výrazně ovlivní bezpečnostní uspořádání celého kontinentu. Vláda na tuto situaci reaguje úpravou dokumentů ohledně bezpečnostní a obranné strategie státu.

Od února letošního roku čelí Ukrajina nebývalé ruské agresi. Válka však začala mnohem dříve, probíhá kontinuálně od roku 2014. Ukrajina v boji přináší nesmírné oběti nejen za vlastní svobodu a demokracii. Její boj se týká celé Evropy, přestože někteří si tento fakt nechtějí připustit a žijí si dál ve svém relativním blahobytu, nadávajíce na zdražování energií, zboží a služeb. Drahé energie jsou střednědobý problém, který Evropa vyřeší maximálně v horizontu let. Válka ale v dlouhodobém horizontu výrazně ovlivní také celkové bezpečnostní uspořádání Evropy a způsob vedení budoucích konfliktů. Čím dříve začneme jednotlivé trendy analyzovat, tím bude náš systém postupně silnější a odolnější. Severoatlantická aliance chystá na jaro příštího roku tři nové regionální obranné plány – pro jižní křídlo, pro severní křídlo a pro východní křídlo, jehož součástí je i Česká republika.

Má-li být NATO skutečně akceschopné na všech frontách, nestačí pouze rozvoj vojenského arzenálu, možností a schopností. Je také nutné, aby v případě bezpečnostní krize maximálně rychle a efektivně rozhodovala i politická vedení jednotlivých členských států. Aby došlo k rychlému zhodnocení rizik a hrozeb a definování možností, jak jim čelit. Napomáhá tomu nejen operativní spolupráce členů NATO, ale především včasná aktualizace strategických obranných a bezpečnostních dokumentů jednotlivých států.

Také proto vláda zahájila přípravy nové Bezpečnostní strategie ČR (stávající je z roku 2015) a nové Obranné strategie ČR (stávající je z roku 2017). V praxi ministerstvo zahraničí povede přípravu bezpečnostní strategie a ministerstvo obrany přípravu obranné strategie. Podle aktuálních předpokladů bude bezpečnostní strategie hotová v dubnu příštího roku, obranná strategie následně v květnu. Vzhledem k faktu, že jde o dva vrcholné vládní dokumenty, musí se s úpravami identifikovat celý kabinet. Následně bude nutné aktualizovat i další koncepční dokumenty, které ovlivňují další podobu akvizičních procesů i krizového řízení, např. Koncepce výstavby Armády ČR nebo Akční plán k Národní strategii pro čelení hybridnímu působení.

Ukrajina kvůli ruské agresi doslova krvácí a většina světa se na to odmítá nečinně dívat. Jedna věc je pomoc, druhá věc je obrana vlastních lidí a zájmů a třetí věc je ponaučení. Myslím, že vlivem hrůzy, které je Ukrajina vystavena, ve světě dochází k různým aktivitám směřujícím k posilování bezpečnosti jednotlivých států. Není možné dopustit, aby nás cokoli podobného v budoucnu zastihlo nepřipravené, proto považuji za nezbytné oba strategické dokumenty aktualizovat.