Životopis

Narozen: 10. listopadu 1971 v Jihlavě

Ženatý a se svojí manželkou máme dva syny

Volnočasové aktivity: rodina, rybaření, ochotnické divadlo

Studium:

 • Střední průmyslová škola Technologie masa v Praze
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, zemědělská fakulta
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – specializační studium Dramaterapie

Zaměstnání:

 • terapeut v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn u Dačic
 • externí pedagog na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • externí pedagog na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě

KDU-ČSL:

 • 2006 – vstup do KDU-ČSL
 • 2010 – zastupitel a místostarosta města Dačice
 • 2011 – dosud – zvolen místopředsedou KDU-ČSL
 • 2013 – dosud – poslanec Parlamentu ČR
 • 2014 –  místopředseda Poslanecké sněmovny
 • 2016 – dosud – zastupitel Jihočeského kraje
 • 2017 – dosud – předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL

Okruhy působnosti v Poslanecké sněmovně:

 • bezpečnost
 • dostupné bydlení
 • místní rozvoj
 • obrana

Výbory

 • Organizační výbor
 • Výbor pro bezpečnost
 • Výbor pro obranu

Podvýbory

 • Podvýbor pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR
 • Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR
 • Podvýbor pro Hasičský záchranný sbor České republiky
 • Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby

Komise

 • Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost