Jan Bartošek – Moje místo. Klášter v Kostelním Vydří

TV Noe Odběr newsletteruhttps://www.facebook.com/v10.0/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1d9cd979dfe90c%26domain%3Dwww.kdu.cz%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kdu.cz%252Ff3f473ba146dd9c%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.kdu.cz%2Faktualne%2Fz-medii%2Fjan-bartosek-%25E2%2580%2593-klaster-v-kostelnim-vydri&layout=button_count&locale=cs_CZ&sdk=joey&share=true&show_faces=falsehttps://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.21f942bb866c2823339b839747a0c50c.cs.html#dnt=false&id=twitter-widget-0&lang=cs&original_referer=https%3A%2F%2Fwww.kdu.cz%2Faktualne%2Fz-medii%2Fjan-bartosek-%25E2%2580%2593-klaster-v-kostelnim-vydri&size=m&text=KDU-%C4%8CSL%20-%20Jan%20Barto%C5%A1ek%20%E2%80%93%20kl%C3%A1%C5%A1ter%20v%20Kosteln%C3%ADm%20Vyd%C5%99%C3%AD&time=1639680920384&type=share&url=https%3A%2F%2Fwww.kdu.cz%2Faktualne%2Fz-medii%2Fjan-bartosek-%25E2%2580%2593-klaster-v-kostelnim-vydriTV Noe Jan Bartošek bere život jako putování, cestu nebo výstup na horu. To, že jsme se narodili, považuje za dar a vnitřní svobodu, za základní nástroj poznání sebe a světa. Jako terapeut poznal, že máme-li se v životě posunout dál, musíme mnohé odevzdat. Jinak se pořád budeme vracet na stejné místo. Stále si v sobě nese…